Ultherapy kr

Tăng sinh Collagen, xóa nếp nhăn, trẻ hóa gương mặt

울쎄라 리프팅 자연스럽고 탄력있는 피부 완성

울쎄라는 한가지 치료로 노화징후를 개선해주는 현대 뷰티 기술로 여겨진다.

울쎄라란?

울쎄라는 피부 표면에 손상없이, 피부 속 SMAS층에 60~70도의 초음파 에너지를 집중 전달하여 SMAS층을 응고, 수축시켜 별도의 회복기간이 필요없이 바로 일상생활이 가능한 프리미엄 리프팅 시술입니다.

Ultherapy 01

시술과정


STEP1

1:1 맞춤 상담


STEP 2

세안


STEP 3

연고마취


STEP 4

시술 진행


STEP 5

피부진정 및 영양 공급


STEP 6

보습 마스크 진행


STEP 7

재생크림 및 선크림 마무리

울쎄라 장점


01

짧은 시술시간


02

즉각적인 탄력 및 리프팅 효과


03

바로 일상생활 가능


04

콜라겐 생성, 피부 탄력 증가, 탱탱한 동안피부 완성

시술 대상

01

턱살, 얼굴 피부가 처지는 분

02

깊은 팔자 주름과 턱 라인이 가늘지 않은 분

03

눈가 주름, 피부 주름 개선하고싶은 분

04

피부 탄력 높이고싶은 분

Ultheraphy

자주 묻는 질문 Về Ultherapy

울쎄라는 4.5mm 깊이, 섭씨 60-70도의 온도의 열을 가해 콜라겐과 엘라스틴 생성을 자극해 피부의 탄력을 높이는 초음파 에너지를 사용하는 리프팅 레이저입니다.

울쎄라는 초음파 리프팅 레이저로 찌릿하는 통증이 있을 수 있으나 통증의 감도가 매우 큰 시술은 아닙니다.

울쎄라의 경우 일반적으로 6개월~ 1년 간격 시술 권장드립니다

  • 울쎄라는 SMAS층에 작용하는 고강도 초음파 레이저로 SMAS층을 수축시켜주는 작용을합니다.

  • 써마지는 주름, 윤기, 탄력 등에 도움을 주는 단극 RF 고주파를 사용하는 레이저입니다.

  • 수술없는 리프팅 시술
  • 회복기간 필요없음
  • 자연스러운 리프팅 효과
  • 시술 후 2~3일, 길게는 1주에서 2주동안 시술 부위의 얼얼함, 찌릿함이 있을 수 있습니다.
  • 초음파 에너지에 의한 말단신경의 작용으로 인한 증상이며 호전되니 걱정하지 않으셔도 됩니다.
  • 통증, 붓기가 심할 경우 내원 부탁드립니다.
Ultheraphy

프로모션

Ultheraphy

Nâng cơ, xoá nhăn, trẻ hoá

SALE UPTO 50%

관련 서비스

Cryo

Cấp ẩm, chăm sóc da, làm dịu da tổn thương, tái tạo da

900,000 đ
Căng Chỉ​

Là phương pháp thẩm mỹ không phẫu thuật giúp trẻ hoá và kiến tạo đường nét gương mặt sắc sảo hơn

7,900,000 đ ~
Shurink

Sử dụng sóng siêu âm tác động nâng cơ, tăng đàn hồi và trẻ hoá làn da

2,800,000 đ ~