Ultherapy kr

울쎄라 리프팅 자연스럽고 탄력있는 피부 완성

울쎄라는 한가지 치료로 노화징후를 개선해주는 현대 뷰티 기술로 여겨진다.

울쎄라란?

울쎄라는 피부 표면에 손상없이, 피부 속 SMAS층에 60~70도의 초음파 에너지를 집중 전달하여 SMAS층을 응고, 수축시켜 별도의 회복기간이 필요없이 바로 일상생활이 가능한 프리미엄 리프팅 시술입니다.

Ultherapy 01

시술과정


STEP1

1:1 맞춤 상담


STEP 2

세안


STEP 3

연고마취


STEP 4

시술 진행


STEP 5

피부진정 및 영양 공급


STEP 6

보습 마스크 진행


STEP 7

재생크림 및 선크림 마무리

울쎄라 장점


01

짧은 시술시간


02

즉각적인 탄력 및 리프팅 효과


03

바로 일상생활 가능


04

콜라겐 생성, 피부 탄력 증가, 탱탱한 동안피부 완성

시술 대상

01

턱살, 얼굴 피부가 처지는 분

02

깊은 팔자 주름과 턱 라인이 가늘지 않은 분

03

눈가 주름, 피부 주름 개선하고싶은 분

04

피부 탄력 높이고싶은 분

Ultheraphy

자주 묻는 질문 Về Ultherapy

울쎄라는 4.5mm 깊이, 섭씨 60-70도의 온도의 열을 가해 콜라겐과 엘라스틴 생성을 자극해 피부의 탄력을 높이는 초음파 에너지를 사용하는 리프팅 레이저입니다.

울쎄라는 초음파 리프팅 레이저로 찌릿하는 통증이 있을 수 있으나 통증의 감도가 매우 큰 시술은 아닙니다.

울쎄라의 경우 일반적으로 6개월~ 1년 간격 시술 권장드립니다

  • 울쎄라는 SMAS층에 작용하는 고강도 초음파 레이저로 SMAS층을 수축시켜주는 작용을합니다.

  • 써마지는 주름, 윤기, 탄력 등에 도움을 주는 단극 RF 고주파를 사용하는 레이저입니다.

  • 수술없는 리프팅 시술
  • 회복기간 필요없음
  • 자연스러운 리프팅 효과
  • 시술 후 2~3일, 길게는 1주에서 2주동안 시술 부위의 얼얼함, 찌릿함이 있을 수 있습니다.
  • 초음파 에너지에 의한 말단신경의 작용으로 인한 증상이며 호전되니 걱정하지 않으셔도 됩니다.
  • 통증, 붓기가 심할 경우 내원 부탁드립니다.
Ultheraphy

프로모션

Ultheraphy

Nâng cơ, xoá nhăn, trẻ hoá

SALE UPTO 50%

관련 서비스

Cryo

Cấp ẩm, chăm sóc da, làm dịu da tổn thương, tái tạo da

900,000 đ
Căng Chỉ​

Là phương pháp thẩm mỹ không phẫu thuật giúp trẻ hoá và kiến tạo đường nét gương mặt sắc sảo hơn

7,900,000 đ ~
Shurink

Sử dụng sóng siêu âm tác động nâng cơ, tăng đàn hồi và trẻ hoá làn da

2,800,000 đ ~