Truyền trắng

Bổ sung Vitamin, tăng đề kháng, nâng tone da

백옥주사 백옥주사/신데렐라주사/마늘주사/멀티비타민주사

백옥주사란?

백옥주사란 ? 체내의 활성 산소를 제거해주는 역활을 하며 면역력 향상 및 피부 미용, 피로 회복 과 동시에 노화방지등의 도움을 줍니다.

truyền trắng

시술순서

STEP 1

맞춤상담

STEP 2

시술

백옥주사의 장점


01

짧은 시술 시간! 10분~15분


02

활성산소 생성 억제


03

노화를 막아주고 피로를 풀어주는 효과!


04

피부탄력 증가 및 면역력 증진!

시술추천대상 시술 전 꼭 확인하세요!


01

만성피로에 시달리시는 분


02

잦은 감기나 알레르기 질환으로 고생하시는 분

03

영양부족으로 피부 트러블이 생기는 분

04

피부 노화를 예방하고 싶으신 분

백옥주사 Q&A

백옥주사/비타민C주사 – 주사(샷)타입 시술로 진행합니다.

신데렐라/감초/마늘/칵테일주사 정맥주사시술이며 수액(링거)타입으로 진행됩니다. 샷타입으로는 진행하지않습니다.

비타민D주사 근육주사이며 팔뚝에 진행되고 있습니다.

태반주사 피하주사이며 복부에 진행되고 있습니다.

백옥주사 : 1주 1~3회 시술 가능하며 당일 2회 (2앰플) 시술도 가능합니다. 백옥주사 단독 시술 경우 10회 이상 시술 권장드립니다

 체내 대사활동을 촉진하고 활성산소를 제거하여 면역력강화, 피로회복, 피부톤개선에 도움을 줍니다.

프로모션

Gói Truyền Premium 1 Lần

Set truyền tăng sức đề kháng
(12 loại vitamin + tiêm bạch ngọc)

1,200,000 đ  (1,800,000 đ)
Gói Truyền Premium 5 Lần

Set truyền tăng sức đề kháng
(12 loại vitamin + tiêm bạch ngọc)

4,900,000 đ  (9,000,000 đ)
Truyền Vitamin B+C

Sản phẩm an toàn, chính hãng, liều lượng phù hợp với thể trạng cơ thể

1,200,000 đ  
Truyền Cinderella

Sản phẩm an toàn, chính hãng, liều lượng phù hợp với thể trạng cơ thể

1,200,000 đ  
Truyền Tỏi

Sản phẩm an toàn, chính hãng, liều lượng phù hợp với thể trạng cơ thể

1,200,000 đ  
Truyền Bạch Ngọc

Sản phẩm an toàn, chính hãng, liều lượng phù hợp với thể trạng cơ thể

1,200,000 đ  
Tiêm Bạch Ngọc

Sản phẩm an toàn, chính hãng, liều lượng phù hợp với thể trạng cơ thể

1,200,000 đ  
Tiêm Cocktail

Sản phẩm an toàn, chính hãng, liều lượng phù hợp với thể trạng cơ thể

1,200,000 đ  
Truyền S.Multivita

Sản phẩm an toàn, chính hãng, liều lượng phù hợp với thể trạng cơ thể

1,200,000 đ  
Truyền S.Multivita+Hepapan

Sản phẩm an toàn, chính hãng, liều lượng phù hợp với thể trạng cơ thể

1,200,000 đ  

Dịch Vụ Liên Quan Truyền trắng

Cryo

Cấp ẩm, chăm sóc da, làm dịu da tổn thương, tái tạo da

900,000 đ ~
LDM Tái Tạo Da

Cấp ẩm chuyên sâu, chăm sóc tái tại da, giúp da căng bóng

500,000 đ ~
Shurink

Sóng siêu âm nâng cơ, căng da, tăng sinh collagen giúp trẻ hoá làn da

2,800,000 đ ~
Tiêm căng bóng, tái tạo da

Rejuran + LDM/ Chanel + LDM/ Exosome + LSM

6,000,000 đ ~