Tiêm tan mỡ mặt AQ KR

프리미엄 AQ 윤곽주사

고농축 저용량 윤곽주사 업그레이드
턱라인, 이중턱, 볼살, 얼굴라인 교정

프리미엄 AQ 윤곽주사란?

윤곽주사란  얼굴의 윤곽을 살려주는 주사 시술이며  지방분해 시술로, 처진 이중턱과 볼살 등 지방이 과도하게 축적된 부위의 지방세포 크기를 줄여 슬림한 라인을 만드는 것이 목적입니다.

Tiêm Tan Mỡ Mặt AQ

시술과정

STEP 01

1:1 맞춤 상담

STEP 02

아이스롤러

STEP 03

정품/정량 확인

STEP 04

시술진행

아큐주사 장점


01

짧은 시술시간! 10분


02

일상생활 바로가능!


03

자연스러운 하관라인


04

슬림하고 매끈한 페이스라인

시술추천대상 시술 전 꼭 확인하세요!


01

날렵한 턱라인을 원하는 분


02

평소 이중턱 볼살 등이 너무 많아 고민인 분


03

윤곽주사보다 큰 효과를 원하는 분


04

슬림한 얼굴형을 원하는 분

아큐주사 Q&A

아큐주사는 윤곽주사보다 농도를 높여 개발된 레시피로
지방이 많이 축적되어있는 부위나, 더 큰 효과를 기대하시는 경우 충분한 상담을 통해 진행되는 시술입니다.

아큐주사 후 나타난 효과는 케어방법에 따라 차이가 생길 수는 있으나 일반적으로 6개월~1년 이상 유지되는 시술입니다.
1주일 간격으로 3회 시술 권장합니다.

1회 시술로 충분히 효과를 볼 수 있지만,
일반적으로 3회차 시술 이후 높은 만족도를 보이며,
개인의 피부 상태에 따라 효과는 상이할 수 있습니다.

연관 시술 추천

Tiêm Tan Mỡ Mặt AQ Plus 3cc
 
500,000 đ  (5,400,000 đ)

Dịch Vụ Liên Quan Tiêm Tan Mỡ mặt AQ

Botox Thon Gọn Hàm

Tác động thon gọn góc hàm, sắc nét gương mặt V.line

1,200,000 đ ~
Botox Nếp Nhăn 3 Bộ Phận

Botox xóa nhăn các bộ phận đuôi mắt, cau mày, trán, cằm, cánh mũi, sống mũi, xóa bỏ các nếp nhăn tuổi tác

1,200,000 đ ~