Thermage flx kr

써마지 FLX 리프팅

항상 20대 같은 피부를 유지하기 위한 해결책은 써마지 FLX 기술로 국내외 리프팅 시술 중에서 가장 인기있는 레이저 리프팅 시술입니다.

써마지 FLX란?

2018년에 출시된 4세대 써마지 FLX는 기존 기술에 비해 피부 탄력, 피부 개선 등으로 유럽과 아시아의 여성들을 쉽게 사로잡는 글로벌 뷰티 열풍에 새로운 바람을 불어넣었다.

Thermage FLX

시술 과정


STEP 1

세안


STEP 2

연고 마취


STEP 3

전용 젤 도포


STEP 4

써마지 FLX 시술 진행


STEP 5

LDM 진정관리 진행


STEP 6

보습 마스크 진행


STEP 7

재생크림 및 선크림 마무리

장점


01

피부 전체 탄력 개선


02

피부 주름 개선


03

바로 일상생활 가능


04

새로운 콜라겐 형성 촉진

시술 대상

01

처진 얼굴과 눈꺼풀을 가진 분

02

눈가 주름, 이마 주름 개선 원하시는 분

03

얼굴 살이없어 고민인 분

04

얼굴 전체 잔주름과 볼 꺼짐이 고민인 분

05

피부 탄력을 높이고싶은 분

Thermage FLX

자주 묻는 질문

 써마지 FLX는 900샷 4.0팁으로 단극 고출력 전자기파 에너지가 피부 깊숙이 침투해 피하 지방층 깊은곳까지 열에너지를 전달하여 새로운 콜라겐 생성 촉진에 도움을 줍니다.

써마지 FLX는 고주파 열에너지를 사용한 레이저 리프팅 시술로 시술시 뜨거운 통증이있으나 통증의 감도가 매우 크지않아 연고마취 후 진행하고있습니다.

써마지 FLX의 경우 6개월 ~ 1년 간격 1회 시술 권장드리고있습니다.

  • 울쎄라는 SMAS층에 작용하는 고강도 초음파 레이저로 SMAS층을 수축시켜주는 작용을합니다.

  • 써마지는 주름, 윤기, 탄력 등에 도움을 주는 단극 RF 고주파를 사용하는 레이저입니다.

  • 수술없는 리프팅 시술
  • 회복기간 필요없음
  • 자연스러운 리프팅효과
  • 써마지 시술 후 화끈거리는 느낌과 약간의 홍조가 동반될 수 있으나 이러한 증상은 하루이틀 내에 사라지는 증상입니다. 대부분 빠른시일로 회복되고 일상생활에 지장이 없으니 안심하셔도 되십니다
  • 홍조와 열감이 너무 심할 경우 내원부탁드립니다.
Thermage FLX

프로모션

Thermage FLX

(Bs. Việt Nam thực hiện)

Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác. Căng da trẻ hoá, lưu giữ thanh xuân.

SALE UPTO 50%

관련 서비스

LDM

Cấp ẩm chuyên sâu, chăm sóc tái tại da, giúp da căng bóng

500,000 đ  (1,600,000đ)
Căng Chỉ​

Là phương pháp thẩm mỹ không phẫu thuật giúp trẻ hoá và kiến tạo đường nét gương mặt sắc sảo hơn

7,900,000 đ ~
Shurink

Sử dụng sóng siêu âm tác động nâng cơ, tăng đàn hồi và trẻ hoá làn da

2,800,000 đ ~