Trị Nám Picosure

“Dịch vụ hot” sử dụng công nghệ Laser thế hệ mới, có hiệu quả vượt trội trong điều trị nám, xoá tàn nhang, sẹo thâm, xoá xăm, trắng da

1,900,000 đ ~
Ultheraphy

Công nghệ nâng cơ, xoá nhăn, trẻ hoá.

Thermage FLX

Căng da trẻ hoá, lưu giữ thanh xuân.

Cân Chỉnh Ngũ Quan

Làm đầy hốc mắt, hõm má, cằm lẹm, mụi tẹt, trán lõm, với EPTQ FIller/ Juvederm Filler Bác sĩ Hàn Quốc thực hiện

3,000,000 đ ~
Thon Gọn Hàm

Thu gọn cơ hàm, tạo đường nét khuôn mặt thon gọn, thanh thoát, cân đối!

1,200,000 đ ~
Trị Nám Picosure

“Dịch vụ hot” sử dụng công nghệ Laser thế hệ mới, có hiệu quả vượt trội trong điều trị nám, xoá tàn nhang, sẹo thâm, xoá xăm, trắng da

1,900,000 đ ~
Ultheraphy

Công nghệ nâng cơ, xoá nhăn, trẻ hoá.

Thermage FLX

Căng da trẻ hoá, lưu giữ thanh xuân.

Cân Chỉnh Ngũ Quan

Làm đầy hốc mắt, hõm má, cằm lẹm, mụi tẹt, trán lõm, với EPTQ FIller/ Juvederm Filler Bác sĩ Hàn Quốc thực hiện

3,000,000 đ ~
Thon Gọn Hàm

Thu gọn cơ hàm, tạo đường nét khuôn mặt thon gọn, thanh thoát, cân đối!

1,200,000 đ ~
Trị Nám Picosure

“Dịch vụ hot” sử dụng công nghệ Laser thế hệ mới, có hiệu quả vượt trội trong điều trị nám, xoá tàn nhang, sẹo thâm, xoá xăm, trắng da

1,900,000 đ ~
Ultheraphy

Công nghệ nâng cơ, xoá nhăn, trẻ hoá.

Thermage FLX

Căng da trẻ hoá, lưu giữ thanh xuân.

Cân Chỉnh Ngũ Quan

Làm đầy hốc mắt, hõm má, cằm lẹm, mụi tẹt, trán lõm, với EPTQ FIller/ Juvederm Filler Bác sĩ Hàn Quốc thực hiện

3,000,000 đ ~
Thon Gọn Hàm

Thu gọn cơ hàm, tạo đường nét khuôn mặt thon gọn, thanh thoát, cân đối!

1,200,000 đ ~
Trị Nám Picosure

“Dịch vụ hot” sử dụng công nghệ Laser thế hệ mới, có hiệu quả vượt trội trong điều trị nám, xoá tàn nhang, sẹo thâm, xoá xăm, trắng da

1,900,000 đ ~
Ultheraphy

Công nghệ nâng cơ, xoá nhăn, trẻ hoá.

Thermage FLX

Căng da trẻ hoá, lưu giữ thanh xuân.

Cân Chỉnh Ngũ Quan

Làm đầy hốc mắt, hõm má, cằm lẹm, mụi tẹt, trán lõm, với EPTQ FIller/ Juvederm Filler Bác sĩ Hàn Quốc thực hiện

3,000,000 đ ~
Thon Gọn Hàm

Thu gọn cơ hàm, tạo đường nét khuôn mặt thon gọn, thanh thoát, cân đối!

1,200,000 đ ~
Trị Nám Picosure

“Dịch vụ hot” sử dụng công nghệ Laser thế hệ mới, có hiệu quả vượt trội trong điều trị nám, xoá tàn nhang, sẹo thâm, xoá xăm, trắng da

1,900,000 đ ~
Ultheraphy

Công nghệ nâng cơ, xoá nhăn, trẻ hoá.

Thermage FLX

Căng da trẻ hoá, lưu giữ thanh xuân.

Cân Chỉnh Ngũ Quan

Làm đầy hốc mắt, hõm má, cằm lẹm, mụi tẹt, trán lõm, với EPTQ FIller/ Juvederm Filler Bác sĩ Hàn Quốc thực hiện

3,000,000 đ ~
Thon Gọn Hàm

Thu gọn cơ hàm, tạo đường nét khuôn mặt thon gọn, thanh thoát, cân đối!

1,200,000 đ ~
Trị Nám Picosure

“Dịch vụ hot” sử dụng công nghệ Laser thế hệ mới, có hiệu quả vượt trội trong điều trị nám, xoá tàn nhang, sẹo thâm, xoá xăm, trắng da

1,900,000 đ ~
Ultheraphy

Công nghệ nâng cơ, xoá nhăn, trẻ hoá.

Thermage FLX

Căng da trẻ hoá, lưu giữ thanh xuân.

Cân Chỉnh Ngũ Quan

Làm đầy hốc mắt, hõm má, cằm lẹm, mụi tẹt, trán lõm, với EPTQ FIller/ Juvederm Filler Bác sĩ Hàn Quốc thực hiện

3,000,000 đ ~
Thon Gọn Hàm

Thu gọn cơ hàm, tạo đường nét khuôn mặt thon gọn, thanh thoát, cân đối!

1,200,000 đ ~
Trị Nám Picosure

“Dịch vụ hot” sử dụng công nghệ Laser thế hệ mới, có hiệu quả vượt trội trong điều trị nám, xoá tàn nhang, sẹo thâm, xoá xăm, trắng da

1,900,000 đ ~
Ultheraphy

Công nghệ nâng cơ, xoá nhăn, trẻ hoá.

Thermage FLX

Căng da trẻ hoá, lưu giữ thanh xuân.

Cân Chỉnh Ngũ Quan

Làm đầy hốc mắt, hõm má, cằm lẹm, mụi tẹt, trán lõm, với EPTQ FIller/ Juvederm Filler Bác sĩ Hàn Quốc thực hiện

3,000,000 đ ~
Thon Gọn Hàm

Thu gọn cơ hàm, tạo đường nét khuôn mặt thon gọn, thanh thoát, cân đối!

1,200,000 đ ~
Trị Nám Picosure

“Dịch vụ hot” sử dụng công nghệ Laser thế hệ mới, có hiệu quả vượt trội trong điều trị nám, xoá tàn nhang, sẹo thâm, xoá xăm, trắng da

1,900,000 đ ~
Ultheraphy

Công nghệ nâng cơ, xoá nhăn, trẻ hoá.

Thermage FLX

Căng da trẻ hoá, lưu giữ thanh xuân.

Cân Chỉnh Ngũ Quan

Làm đầy hốc mắt, hõm má, cằm lẹm, mụi tẹt, trán lõm, với EPTQ FIller/ Juvederm Filler Bác sĩ Hàn Quốc thực hiện

3,000,000 đ ~
Thon Gọn Hàm

Thu gọn cơ hàm, tạo đường nét khuôn mặt thon gọn, thanh thoát, cân đối!

1,200,000 đ ~
Trị Nám Picosure

“Dịch vụ hot” sử dụng công nghệ Laser thế hệ mới, có hiệu quả vượt trội trong điều trị nám, xoá tàn nhang, sẹo thâm, xoá xăm, trắng da

1,900,000 đ ~
Ultheraphy

Công nghệ nâng cơ, xoá nhăn, trẻ hoá.

Thermage FLX

Căng da trẻ hoá, lưu giữ thanh xuân.

Cân Chỉnh Ngũ Quan

Làm đầy hốc mắt, hõm má, cằm lẹm, mụi tẹt, trán lõm, với EPTQ FIller/ Juvederm Filler Bác sĩ Hàn Quốc thực hiện

3,000,000 đ ~
Thon Gọn Hàm

Thu gọn cơ hàm, tạo đường nét khuôn mặt thon gọn, thanh thoát, cân đối!

1,200,000 đ ~
Trị Nám Picosure

“Dịch vụ hot” sử dụng công nghệ Laser thế hệ mới, có hiệu quả vượt trội trong điều trị nám, xoá tàn nhang, sẹo thâm, xoá xăm, trắng da

1,900,000 đ ~
Ultheraphy

Công nghệ nâng cơ, xoá nhăn, trẻ hoá.

Thermage FLX

Căng da trẻ hoá, lưu giữ thanh xuân.

Cân Chỉnh Ngũ Quan

Làm đầy hốc mắt, hõm má, cằm lẹm, mụi tẹt, trán lõm, với EPTQ FIller/ Juvederm Filler Bác sĩ Hàn Quốc thực hiện

3,000,000 đ ~
Thon Gọn Hàm

Thu gọn cơ hàm, tạo đường nét khuôn mặt thon gọn, thanh thoát, cân đối!

1,200,000 đ ~
Trị Nám Picosure

“Dịch vụ hot” sử dụng công nghệ Laser thế hệ mới, có hiệu quả vượt trội trong điều trị nám, xoá tàn nhang, sẹo thâm, xoá xăm, trắng da

1,900,000 đ ~
Ultheraphy

Công nghệ nâng cơ, xoá nhăn, trẻ hoá.

Thermage FLX

Căng da trẻ hoá, lưu giữ thanh xuân.

Cân Chỉnh Ngũ Quan

Làm đầy hốc mắt, hõm má, cằm lẹm, mụi tẹt, trán lõm, với EPTQ FIller/ Juvederm Filler Bác sĩ Hàn Quốc thực hiện

3,000,000 đ ~
Thon Gọn Hàm

Thu gọn cơ hàm, tạo đường nét khuôn mặt thon gọn, thanh thoát, cân đối!

1,200,000 đ ~
Trị Nám Picosure

“Dịch vụ hot” sử dụng công nghệ Laser thế hệ mới, có hiệu quả vượt trội trong điều trị nám, xoá tàn nhang, sẹo thâm, xoá xăm, trắng da

1,900,000 đ ~
Ultheraphy

Công nghệ nâng cơ, xoá nhăn, trẻ hoá.

Thermage FLX

Căng da trẻ hoá, lưu giữ thanh xuân.

Cân Chỉnh Ngũ Quan

Làm đầy hốc mắt, hõm má, cằm lẹm, mụi tẹt, trán lõm, với EPTQ FIller/ Juvederm Filler Bác sĩ Hàn Quốc thực hiện

3,000,000 đ ~
Thon Gọn Hàm

Thu gọn cơ hàm, tạo đường nét khuôn mặt thon gọn, thanh thoát, cân đối!

1,200,000 đ ~
I am tab #3 content. Click edit button to change this text. Drops of rain could be heard hitting the pane, which made him feel quite sad. How about if I sleep a little bit longer and forget all this nonsense.
I am tab #3 content. Click edit button to change this text. Drops of rain could be heard hitting the pane, which made him feel quite sad. How about if I sleep a little bit longer and forget all this nonsense.
I am tab #3 content. Click edit button to change this text. Drops of rain could be heard hitting the pane, which made him feel quite sad. How about if I sleep a little bit longer and forget all this nonsense.
I am tab #3 content. Click edit button to change this text. Drops of rain could be heard hitting the pane, which made him feel quite sad. How about if I sleep a little bit longer and forget all this nonsense.
I am tab #2 content. Click edit button to change this text. A collection of textile samples lay spread out on the table – Samsa was a travelling salesman.
I am tab #3 content. Click edit button to change this text. Drops of rain could be heard hitting the pane, which made him feel quite sad. How about if I sleep a little bit longer and forget all this nonsense.
I am tab #3 content. Click edit button to change this text. Drops of rain could be heard hitting the pane, which made him feel quite sad. How about if I sleep a little bit longer and forget all this nonsense.
I am tab #3 content. Click edit button to change this text. Drops of rain could be heard hitting the pane, which made him feel quite sad. How about if I sleep a little bit longer and forget all this nonsense.
I am tab #3 content. Click edit button to change this text. Drops of rain could be heard hitting the pane, which made him feel quite sad. How about if I sleep a little bit longer and forget all this nonsense.
I am tab #3 content. Click edit button to change this text. Drops of rain could be heard hitting the pane, which made him feel quite sad. How about if I sleep a little bit longer and forget all this nonsense.
I am tab #3 content. Click edit button to change this text. Drops of rain could be heard hitting the pane, which made him feel quite sad. How about if I sleep a little bit longer and forget all this nonsense.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Trị Nám Picosure

“Dịch vụ hot” sử dụng công nghệ Laser thế hệ mới, có hiệu quả vượt trội trong điều trị nám, xoá tàn nhang, sẹo thâm, xoá xăm, trắng da

1,900,000 đ ~
Ultheraphy

Công nghệ nâng cơ, xoá nhăn, trẻ hoá.

Thermage FLX

Căng da trẻ hoá, lưu giữ thanh xuân.

Cân Chỉnh Ngũ Quan

Làm đầy hốc mắt, hõm má, cằm lẹm, mụi tẹt, trán lõm, với EPTQ FIller/ Juvederm Filler Bác sĩ Hàn Quốc thực hiện

3,000,000 đ ~
Thon Gọn Hàm

Thu gọn cơ hàm, tạo đường nét khuôn mặt thon gọn, thanh thoát, cân đối!

1,200,000 đ ~
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Trị Nám Picosure

“Dịch vụ hot” sử dụng công nghệ Laser thế hệ mới, có hiệu quả vượt trội trong điều trị nám, xoá tàn nhang, sẹo thâm, xoá xăm, trắng da

1,900,000 đ ~
Ultheraphy

Công nghệ nâng cơ, xoá nhăn, trẻ hoá.

Thermage FLX

Căng da trẻ hoá, lưu giữ thanh xuân.

Cân Chỉnh Ngũ Quan

Làm đầy hốc mắt, hõm má, cằm lẹm, mụi tẹt, trán lõm, với EPTQ FIller/ Juvederm Filler Bác sĩ Hàn Quốc thực hiện

3,000,000 đ ~
Thon Gọn Hàm

Thu gọn cơ hàm, tạo đường nét khuôn mặt thon gọn, thanh thoát, cân đối!

1,200,000 đ ~
Thon Gọn Hàm

(Dịch vụ do Bs. Việt Nam thực hiện) Thu gọn cơ hàm. Tạo đường nét khuôn mặt thon gọn!

1,200,000 đ ~
Xóa Nhăn 3 Bộ Phận

Đuôi mắt, cau mày, trán, cằm, cánh mũi, sống mũi

1,200,000 đ ~
Thon Gọn Body

Cơ vai/Bắp chân/Bắp đùi/Bắp tay (100 ui)

3,000,000 đ ~

Dưới cánh tay/Lòng bàn tay/Bàn Chân (100 ui)

3,000,000 đ ~
Filler Mũi

Filler HQ E.P.T.Q/ Juvedem ( Dịch vụ do Bs. Việt Nam thực hiện) Cải thiện khuyết đểm mũi mũi thấp, mũi gồ, giúp nâng cao và tạo dáng mũi thanh thoát hơn.

2,000,000 đ ~
Filler Mặt

Filler E.P.T.Q/ Juvedem
Làm đầy các vị trí mong muốn trên gương mặt một cách tự nhiên, hài hoà,
mang lại sự trẻ trung cho khuôn mặt。

2,000,000 đ ~
Filler Bọng Mắt Cười

Filler E.P.T.Q/ Restylane
Làm đây hõm mắt, tạo hình bọng mắt cười tự nhiên, thu hút, tạo điểm nhấn cho gương mặt

4,500,000 đ ~
Filler Nếp Nhăn Belotero

Loại bỏ nhanh chóng các nếp nhăn đuôi mắt, trán, rãnh mũi, duy trì nét đẹp tươi trẻ cho khuôn mặt

6,500,000 đ ~
Laser PicoSure

Công nghệ Laser thế hệ mới

Có hiệu quả vượt trội trong điều trị nám, xoá tàn nhang, sẹo thâm, xoá xăm, trắng da

1,900,000 đ ~

Vitamin C Ionto

Giúp sáng da, làm chậm quá trình lão hóa, tái tạo da phục hồi làn da bị tổn thương

300,000 đ ~

Laser Toning

Đánh tan các sắc tố melanin, giúp đều màu da, sáng da 

1,200,000 đ ~

Laser Dual Toning

Điều trị nám, tàn nhàng, sắc tố da không đều màu, giúp da trắng sáng, tươi trẻ hơn

1,900,000 đ ~

Laser Triple Toning

Điều trị nám chân sâu, đồi mồi, tàn nhang, da không đều màu, tình trạng đỏ mặt

5,000,000 đ ~

Laser trị đỏ da [Cynergy MPX]

Cải thiện vùng da bị đỏ trên khuôn mặt, điều trị tình trạng giãn mao mạch, sẹo thâm đỏ

4,200,000 đ ~

Aileen Laser

Điều trị hiện tượng đỏ mặt ở tầng trung bì, vết sẹo, nốt mụn

1,400,000 đ ~

Tẩy Nốt Ruồi

Xóa nốt ruồi với các kích thước khác nhau tại các vị trí mong muốn, không đau, không sẹo

300,000 đ ~

Ice Cream Peel

Sử dụng PHA thế hệ thứ 3 giúp chống lão hóa, tăng khả năng dưỡng ẩm, an toàn cho da

400,000 đ ~
Zero Peel

Làm sạch da, loại bỏ lớp sừng trên bề mặt da, giúp da khỏe mạnh

600,000 đ ~
Phi Kim

Tăng sinh collagen giúp tái tạo làn da, khắc phục các khuyết điểm của da

1,500,000 đ ~
Saengcream Peel

Tái tạo da nhanh chóng, nâng tone da đem đến làn da mịn màng và tươi tắn

900,000 đ ~
Aladin Peel

Giảm mụn, sẹo mụn, cải thiện lỗ chân lông, tái sinh làn da mới mịn màng

2,700,000 đ ~
LHALALA Fill

Cải thiện và tạo độ săn chắc cho làn da từ bên trong, tái tạo làn da mới khỏe mạnh

3,500,000 đ ~
Tiêm Tan Mỡ Mặt AQ

Loại bỏ mỡ thừa tại các vị trí cằm, dưới cằm giúp khuôn mặt thon gọn

1,800,000 đ ~
Tiêm tan mỡ body RED

Đốt cháy mỡ body như bắp tay, bụng,… tích tụ lâu năm, giúp vóc dáng gọn gàng, quyến rũ

800,000 đ ~
Tiêm tan mỡ body girl Group

Loại  bỏ mỡ thừa body (dịch vụ áp dụng cho tay, bụng, đùi) nhanh chóng, an toàn, không đau, hiệu quả, cải thiện tình trạng da sần vỏ cam

1,000,000 đ ~
Hifu Body 100 Shots

Tập trung phá huỷ mô mỡ, mang lại thân hình thon gọn

1,800,000 đ ~
Ulfit Body 300 Shots

Nâng cơ, giảm mỡ, tăng đàn hồi da, giúp thon gọn cơ thể

5,400,000 đ ~
Tiêm tan mỡ body RED

Đốt cháy mỡ body như bắp tay, bụng,… tích tụ lâu năm, giúp vóc dáng gọn gàng, quyến rũ

800,000 đ ~
Tiêm tan mỡ body girl Group

Loại  bỏ mỡ thừa body (dịch vụ áp dụng cho tay, bụng, đùi) nhanh chóng, an toàn, không đau, hiệu quả, cải thiện tình trạng da sần vỏ cam

1,000,000 đ ~
Tiêm tan mỡ Body

Cải thiện phù nề, ngấn mỡ, kích thích đốt cháy mỡ tích tụ lâu năm

1,000,000 đ ~
Aqua Peel

Làm sạch các bụi bẩn, thông thoáng lỗ chân lông, giúp cải thiện mụn li ti

900,000 đ ~
Cryo

Cấp ẩm, chăm sóc da, làm dịu da tổn thương, tái tạo da

900,000 đ 
Stem Cell Cryo

Dịch vụ tái tạo, phục hồi da, dưỡng ẩm, tạo độ đàn hồi cho da

900,000 đ ~
Peptide Cryo

Phục hồi làn da bị tổn thương, dưỡng ẩm, tạo độ đàn hồi cho da

900,000 đ ~
Vitamin C Ionto

Giúp sáng da, làm chậm quá trình lão hóa, tái tạo da phục hồi làn da bị tổn thương

900,000 đ 
LDM chăm sóc da

Tái tạo da tự nhiên, dưỡng ẩm chuyên sâu cho da, trẻ hóa và phục hồi da

1,600,000 đ ~
Thermage FLX

Căng da trẻ hoá, lưu giữ thanh xuân.

Ultheraphy

Công nghệ nâng cơ, xoá nhăn, trẻ hoá.

LDM

Công nghệ chăm sóc tái tạo da chuyên sâu, trẻ hoá và phục hồi da.

1,600,000 đ ~
Shurink

Sóng siêu âm nâng cơ, căng da, tăng sinh collagen giúp trẻ hoá làn da.

2,800,000 đ ~
Ulfit

Nâng cơ, giảm mỡ, tăng đàn hồi cho da.

5,400,000 đ ~
Duet RF

Thúc đẩy hình thành Collagen, tăng đàn hồi, săn chắc và trẻ hoá da.

5,400,000 đ ~
Ares RF

Phá hủy các tuyến bã nhờn, điều trị mụn trứng cá hiệu quả, ngăn mụn tái phát

200,000 đ ~
Aqua Peel

Làm sạch bã nhờn, điều trị các tình trạng mụn cám, mụn đầu đen, thu nhỏ lỗ chân lông

300,000 đ ~
Neobeam Laser

Giảm tuyến dầu nhờn trên da, điều trị mụn, sẹo, thu nhỏ lỗ chân lông, giúp da láng mịn

2,100,000 đ ~
PDT

Điều trị và ngăn mụn tái phát, se khít lỗ chân lông, tái sinh làn da mới

2,400,000 đ ~
Aladin Peel

Mờ thâm mụn, tái sinh làn da tươi trẻ, hồng hào, láng mịn

2,700,000 đ ~
Laser Fraxel

Điều trị sẹo rỗ, tái tạo làn da mịn màng, thu nhỏ lỗ chân lông, giúp da săn chắc, đàn hồi

3,100,000 đ ~
Deage RF Needle

Thúc đẩy tái tạo Collagen, Elastin, thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện sẹo mụn, nếp nhăn liti

5,500,000 đ ~
Laser Agnes

Phá hủy tuyến bã nhờn, diệt khuẩn, điều trị và ngăn ngừa mụn tái phát

5,400,000 đ ~
Deage RF

Thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện sẹo mụn, nếp nhăn li ti, tạo độ đàn hồi cho da

5,500,000 đ ~
Truyền Trắng

Truyền trắng bạch ngọc/ Truyền trắng Cinderella/ Truyền tỏi

Truyền vitamin/ Truyền cocktail/ Truyền S.Multivita/ Truyền S.Multivita + Hepapan

1,200,000 đ ~
Tiêm căng bóng da Meso Therapy

Rejuran + LDM/ Chanel + LDM/ Exosome + LDM/ BNV + LDM 

6,000,000 đ ~
Triệt lông noblex

Là công nghệ laser cao cấp tác động sâu loại bỏ tận gốc nang lông tại các vị trí nách, tay, chân, lưng, bụng, bikini, brazilian

400,000 đ ~
Triệt lông Diode Laser

Giúp loại bỏ các vùng nang lông không mong muốn (nách, tay, chân, bụng, lưng) một cách nhanh chóng, an toàn và hiệu quả

100,000 đ ~
THƯ VIỆN

AURA CLINIC

SỰ KIỆN
ĐẸP CÙNG AURA
Thermage FLX

Công Nghệ Trẻ Hoá Hiện Đại Nhất Có Gì Khác?

Cùng tìm hiểu những công nghệ trẻ hoá hiện đại nhất thế giới hiện nay… 

MESO cang bong da 01

05 Lý Do Khiến Mesotherapy Được Giới Trẻ Châu Á Săn Đón

Mesotherapy là phương pháp tiêm vitamin, enzyme, hormone và…

Filler-mũi

Nâng Mũi Không Phẩu Thuật Liệu Có Thực Sự Đẹp Như Lời Đồn?

Sỡ hữu dáng mũi cao, cân đối luôn là mơ ước của nhiều tín đồ Châu Á…

Cân Chỉnh Ngũ quan

Cân Chỉnh Ngũ Quan Là Gì

Làm sao để sở hữu gương mặt chuẩn tỷ lệ vàng luôn là khát khao của phái đẹp…

1
2
3
4
5
6
7
8