Sự Kiện

Page/Post Excerpt
Khai Trương Chi Nhánh Gò Vấp
update-chi-nhanh-Govap_26.09.22_ver02

Aura Clinic khai trương chi nhánh thứ 03 tại Gò Vấp.

Giới Thiệu Đại Sứ Thương Hiệu
Đại sứ thương hiệu Aura Clinic - Hari Won

Aura vô cùng vinh dự khi được Hari tin tưởng và trao cơ hội được chăm sóc Nàng trong nhiều năm qua, cũng như mới đây Hari đã đồng ý chính thức trở thành đại sứ thương hiệu của Aura, tiếp nối hành trình cùng nhau tỏa sáng trong tương lai của Nàng và Aura.