phi kim kr

리쥬란 스킨부스터

리쥬란앰플을 이용해 재생을 촉진해 매끈한 피부를 만들어주는 시술

리쥬란스킨부스터란?

피부조직의 빠른 재생을 촉진하는 PDRN의 성장인자를 MTS 니들을 사용하여 피부에 투입하는 시술입니다.
피부 진피조직의 섬유아세포와 콜라겐을 합성하는 작용을 통해 손상된 피부를 재생시켜주며 미백효과에 탁월합니다.

Phi-Kim

시술과정


STEP 1

세안


STEP 2

소독


STEP 3

마취


STEP 4

시술진행

장점


01

피부 재생


02

윤기나는 피부, 피부결 정돈


03

짧은 시술시간


04

손상된 피부 복구

시술추천대상 시술 전 꼭 확인하세요!


01

흉터가 있거나 상한 피부로
고민인 분


02

안티에이징 시술을 고려중인 분


03

피부가 건조하신 분


04

매끈한 피부를 원하는 분

자주 묻는 질문

시술 후 통증이 크지않을 경우 일상생활에 지장이 가지 않습니다. 

MTS 미세 전동니들로 피부표면에 아주 작은 홀을 만들고,  앰플을 도포하여 흡수시키는 방식으로 진행됩니다.

일반적으로 시술 후 3시간 뒤 선크림 및 메이크업 권장드립니다.

개인의 생활습관 및 피부상태에 따라 차이가 있으나
보통 1~2주 간격 5회 이상의 시술을 통해 효과를 볼 수 있습니다.

연관 시술 추천

CryO

Tái tạo và làm dịu da, xoa dịu các làn da sau trị liệu hoặc bị tổn thương

900,000 đ ~
Vitamin C Ionto

Giúp sáng da, làm chậm quá trình lão hóa, tái tạo da phục hồi làn da bị tổn thương

900,000 đ ~
LDM Tái Tạo Da

Cấp ẩm chuyên sâu, chăm sóc tái tại da, giúp da căng bóng

500,000 đ ~