Meso KR

스킨부스터 리쥬란,샤넬,엑소좀ASCE+,BNV

스킨부스터란?

스킨부스터 시술이란 피부가 본래 가진 건강함을 찾을 수 있도록 피부의 재생 능력을 높여 피부를 개선하는 시술로 약물을 직접 투입하기 때문에 빠르고 즉각적인 개선이 가능하고 지속기간이 길어 바쁜 현대인과 직장인에게도 적합한 시술입니다.

Meso căng bóng da

시술과정

STEP 01

1:1맞춤상담

STEP 02

마취

STEP 03

시술진행

피부재생주사 장점


01

재생관리와 동시에 보습효과


02

흉터와 색소침착 개선


03

일상생활 바로가능!


04

피부톤 완화 잔주름 개선 등 복합문제 개선!

스킨부스터별 특징

엑소좀 ASCE+

엑소좀 ASCE+ 은 콜라겐과 엘라스틴, 피부섬유화 세포를 건강하게 증강시키는 역할을 하는 엑소좀ASCE+가 함유된 시술로 항염, 탄력, 보습, 영양, 미백, 모공축소, 피부 자생력 증진에 도움이 되는 시술입니다.

리쥬란힐러

리쥬란힐러는 최근 세포재생 효과에 탁월한 연어주사의 최상급 버전으로 피부 속에서 3D 구조로 존재하여 장시간 세포재생 및 피부 치밀도 상승 등의 복합 피부 문제 개선 효과를 가져오는 시술입니다.

샤넬

히알루론산과 미네랄, 비타민등  피부노화에 중요한 역할을 하는 섬유아세포의 기능을 향상시켜 피부탄력 및 잔주름, 모공, 수분충전에 효과적인 시술이며, 피부광채와 피부톤 개선에 탁월한 효과를 가지고 있습니다.

BNV

노화과정에서 감소하는 성장인자와 히알루론산 등 (총 53가지) 피부 재생성분이 세포 성장 및 증식을 촉진시켜서)새로운 세포와 콜라겐 형성을 유도해 피부 재생을 도와주며민감하고 예민한 피부타입에도 시술 가능하며 흉터 완화 및  넓은 모공 개선 효과, 칙칙한 피부톤이 밝아지는 미백 효과를 가지고 있습니다 .

스킨부스터 Q&A

일시적으로 울록불록한 붓기 등 엠보싱 현상이 발생할 수 있습니다. 빠르게 회복되는 분은 2~3일, 조금 더딘 분은 1주일 정도 지속 후 자연회복되니 너무 염려하지 마세요

리쥬란에 비교하였을 때 지속기간이 길며 리쥬란 주사시술에 비하여 엑소좀 ASCE+는 MTS 방식으로 들어가는 스킨부스터입니다. 리쥬란 주사는 피부 재생을 도와드리며 피부에 영양,보습,피부재생,탄력증진을 선사하는 주사이고 엑소좀은 콜라겐과 엘라스틴, 피부섬유화 세포를 건강하게 증강시키는 역할을 하는 엑소좀ASCE+가 함유된 시술로 항염, 탄력, 보습, 영양, 피부자생력 증진에 도움이 되는 시술입니다.

1개월 간격으로 3회 이상 시술을 권해드립니다.

Thermage FLX

Khuyến Mãi Chưa Bao Gồm VAT

Tiêm CHANEL + LDM

1 lần (Giá gốc 12,000,000 đ)

6,000,000 đ 

3 lần (Giá gốc 36,000,000 đ)

14,000,000 đ
Tiêm REJURAN/2cc + LDM

1 lần (Giá gốc 15,000,000 đ)

6,500,0000 đ

3 lần (Giá gốc 45,000,000 đ)

15,000,0000 đ
Tiêm REJURAN HB/2cc

1 lần (Giá gốc 16,000,000 đ)

6,900,0000 đ

3 lần (Giá gốc 48,000,000 đ)

18,000,0000 đ
Tiêm tinh chất tế bào gốc EXOSOME 5cc+ LDM

1 lần (Giá gốc 18.000.000 đ)

6,900,000 đ

3 lần (Giá gốc 54.000.000 đ)

18,000,000 đ
Tiêm tinh chất BNV 2cc + LDM

1 lần (Giá gốc 19.300.000 đ)

7,000,000 đ

3 lần (Giá gốc 57.00.000 đ)

21.000.000 đ

Dịch Vụ Liên Quan Căng Bóng Da Meso Therapy

Cryo

Cấp ẩm, chăm sóc da, làm dịu da tổn thương, tái tạo da

900,000 đ
Căng Chỉ​

Là phương pháp thẩm mỹ không phẫu thuật giúp trẻ hoá và kiến tạo đường nét gương mặt sắc sảo hơn

7,900,000 đ ~
Shurink

Sử dụng sóng siêu âm tác động nâng cơ, tăng đàn hồi và trẻ hoá làn da

2,800,000 đ ~