LDM kr

LDM 베이직케어 / 물방울리프팅 / 홍조

LDM은 독일 염증성 피부질환 의료장비로 세포 외 노폐물을 제거하여 피부 재생과 보습효과를 중점으로 노화 및 피부 문제의 근본적인 원인을 해결해 주는 시술로 고밀도 초음파를 사용하기 때문에 피부 자극이 없는 게 장점인 시술입니다.

LDM이란?

피부 재생 면역 시스템을 1800%까지 촉진시키는 신개념 관리 장비로노화되어 둔화된 세포의 움직임을 고밀도 초음파 에너지를 이용해 통증, 붓기, 붉음증 없이 피부 재생을 도와주어 피부의 여러 가지 문제점들을 건강하게 치료해 주며, ECM(세포 외 기질)의 생성과 분해의 균형을 잡아주어 자연적으로 피부 보습, 브라이트닝(안색 축소, 탄력 증진, 리프팅, 여드름 치료 등 노화된 피부를 젊고 건강하게 만들어주는 효과가 있는 시술입니다.

LDM

시술과정


STEP 1

Rửa mặt


STEP 2

LDM


STEP 3

LED 재생레이저


STEP 4

모델링마스크


Bước 5

선크림 & BB 마무리

LDM 장점


01

누구나 받을수있는 저자극 프리미엄 보습관리


02

고밀도 초음파로 세포재생효과


03

물방울 리프팅모드로 피부탄력개선 콜라겐생성

시술추천대상 시술 전 꼭 확인하세요!


01

피부결 개선을 원하시는 분


02

피부가 상당히 예민하신 분


03

트러블이 자주 올라와 고민이신 분


04

주기적인 관리를 하고 싶으신 분

LDM Q&A

LDM은 고밀도 초음파 마사지 장비로서, 피부 진피층에 에너지를 집중 전달해 통증과 붓기, 홍조없이 피부노화, 피부재생. 주름 등을 효율적으로 개선하고 콜라겐 생성효소를 증폭시켜 피부를 보다 젊고 건강하게 만드는데 도움을 주며, LDM 초음파로 수분을 진피쪽으로 끌어올려 피부의 자연적인 재생능력을 극대화시키고 피부탄력효과와 더불어 피부재생을 활성화시키는데 효과적인 관리입니다.

초음파 온열감으로 인해 일시적으로 미세한 붉은기가있어 보일수있으나, 저자극관리로 일상생활무리없이 바로 회복가능합니다.

필러나 보톡스 시술과 병행 가능합니다.

꼭 지켜야 하는 시술주기가 있는 것은 아니나, 관리이기 때문에 꾸준히 하셨을 경우 보다 좋은 효과 보실 수 있습니다. 일주일 간격 10회 이상 시술 권해드립니다.

프로모션

LDM Tái Tạo Da

Cấp ẩm chuyên sâu, chăm sóc tái tại da, giúp da căng bóng

1,600,000 đ

연관 시술 추천 LDM

Shurink

Sử dụng sóng siêu âm tác động nâng cơ, tăng đàn hồi và trẻ hoá làn da

2,800,000 đ ~
Botox Nếp Nhăn 3 Bộ Phận

Botox xóa nhăn các bộ phận đuôi mắt, cau mày, trán, cằm, cánh mũi, sống mũi, xóa bỏ các nếp nhăn tuổi tác

1,200,000 đ ~
Filler Mặt

Làm đầy hốc mắt, hõm má, hõm thái dương,... giúp gương mặt tươi trẻ

2,000,000 đ ~