Filler xoa nhan belotero kr

벨로테로 주름필러

깊은 주름, 잔주름까지 벨로테로 필러로 개선

벨로테로 필러란?

"벨로테로"는 기존 필러와 달리 개인의 피부 상태와 시술 목적에 따라 맞춤형으로 사용할 수 있는 신개념 필러다. "벨로테로"는 특허받은 CPM Technology을 통해 자연스럽게 피부에 밀착돼 시술 직후에도 바로 일상 생활이 가능하다. 겔 내 다양한 밀도가 공존해 우수한 밀착력을 가져 자연스러운 효과, 뛰어난 탄성, 조형성에 의해 볼륨을 살리면서도 모양 유지가 우수해 최대 12개월까지 지속된다. 눈 밑 부위가 비쳐 보이는 턴들 효과가 현저히 적어 눈 밑 등 까다로운 부위에 적합합니다.

Filler xoá nhăn belotero

시술과정


STEP 1

1:1 맞춤 상담


STEP 2

마취연고


STEP 3

디자인

STEP 4

시술진행

주름필러 장점


01

짧은 시술 시간! 10분(1cc 기준)


02

간편한 주사시술


03

일상생활 바로가능


04

자연스러운 볼륨효과!

시술추천대상 시술 전 꼭 확인하세요!

01

깊은 주름이 고민이신 분

02

주름으로 인한 노안이 고민이신 분

03

비수술적 요법으로 개선을 원하시는 분

주름필러 Q&A

벨로테로”는 기존 필러와 달리 개인의 피부 상태와 시술 목적에 따라 맞춤형으로 사용할 수 있는 신개념 필러로 히알루론산 성분의 필러이기 때문에 부담감 없이 시술을 받으실 수 있으며, 특히 눈밑필러, 주름필러에 효과적인 필러제품입니다.

벨로테로의 특허받은 제조기술인 CPM 테크놀로지는 고밀도와 저밀도존이 공존하여, 최적의 피부 밀착력을 자랑하며, 시술 후 시술부위가 결절이 만져지거나 울퉁불퉁해지는 현상이 적은 필러입니다.

 

마취크림을 도포 후 진행하며, 필러 내 마취제가 포함되어 있어서 크게 아프지 않습니다.

일반적으로 6개월~ 1년정도 유지되나, 개인차가있습니다.

사람의 체질에 따라 히알루론산이 분해/흡수되는 속도가 다르며, 제품에 따라서도 다소 차이가 있습니다.본인에게 맞는 필러를 찾는 것이 가장 좋습니다.

  1. 1.시술 후 시술 부위에 자극을 피해 주세요.

    2.시술 2시간 후 세안 및 화장 가능 하세요 .

    3.시술 후 붓기 또는 멍이 발생할 수 있으나 자연스럽게 없어지니 너무 걱정 마세요.

    4.시술 부위에 재생테이프를 붙일 경우 색소침착 예방을 위해 2~3일 정도 붙여주세요.

    5.시술 후 시술 부위의 붉어짐. 붓는 증상, 피부 색상 변화 등이 생기실 경우 바로 내원 및 연락 부탁드립니다.

프로모션

Filler Nếp Nhăn Belotero 1cc

(Nếp nhăn đuôi mắt, trán, rãnh mũi)

Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác. Filler chính hãng, an toàn, hiệu quả thẩm mỹ tối ưu

9,500,000 đ  (13,000,000 đ)
Filler Hõm Mắt Belotero 1cc

Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác. Filler chính hãng, an toàn, hiệu quả thẩm mỹ tối ưu

6,500,000 đ  (13,000,000 đ)
Filler Rejuviel W Nếp nhăn / Đầy sẹo 1cc

Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác. Filler chính hãng, an toàn, hiệu quả thẩm mỹ tối ưu (Bác sỹ Việt Nam thực hiện)

4,500,000 đ
Filler Rejuviel W Hõm mắt 1cc

Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác. Filler chính hãng, an toàn, hiệu quả thẩm mỹ tối ưu (Bác sỹ Việt Nam thực hiện)

3,000,000 đ

연관 시술 추천 벨로테로 주름필러

Botox Xoá Nếp Nhăn

Thư giãn cơ, ngăn chặn sự hình thành của các nếp nhăn, đầy lùi dấu hiệu lão hoá trên gương mặt

1,200,000 đ ~
Filler Mặt

Làm đầy hốc mắt, hõm má, hõm thái dương,... giúp gương mặt tươi trẻ

2,000,000 đ ~
Căng Chỉ Mũi

Cải thiện sống mũi thấp, đầu mũi to bè, tái định hình dáng mũi cao thanh thoát

7,900,000 đ ~
Filler Bọng Mắt Cười

Xoá nếp nhăn dưới mắt, tạo sự đáng yêu, thu hút khi cười

4,500,000 đ ~