Filler Mui KR

Page/Post Excerpt

코 필러

매부리코, 휜코 등
콧대와 코끝을 교정하여 날렵하게만들어주는 시술입니다.
본원 필러 리터치없으며 잔량은 모두 폐기 합니다.

코 필러란?

얼굴의 볼륨과 주름개선이 필요한 부위에 체내 흡수가 용이한 히알루론산 성분의 필러를
주입하여 볼륨 형성과 주름을 개선하는 시술입니다. 그 중에서 코 필러는 콧대와 코끝을 교정하여 날렵하게 만들어주는 시술입니다.

Filler

시술과정


STEP 1

1:1 맞춤 상담


STEP 2

마취연고


STEP 3

시술 부위 디자인


STEP 4

필러 시술

코필러 장점


01

짧은 시술 시간! 20~30분


02

일상생활 바로가능!


03

자연스러운 볼륨감!


04

간편한 시술과 합리적인 비용!

시술추천대상 시술 전 꼭 확인하세요!


01

낮은 콧대가 고민이신 분


02

뭉툭한 코가 고민이신 분


03

매부리코가 고민이신 분


04

휘어진 코가 고민이신 분

코필러 Q&A

얼굴의 볼륨과 주름개선이 필요한 부위에 체내 흡수가 용이한 히알루론산 성분의 필러를
주입하여 볼륨 형성과 주름을 개선하는 시술입니다. 주로 이마/코/볼/팔자/눈 밑, 턱 끝 등에
시술하여 보다 어려보이는 효과를 기대할 수 있습니다.

필러의 경우 개인, 시술 부위, 제품에 따라 유지 기간이 달라지게 되는데 일반적으로 6~12개월 유지됩니다.

시술 시 따끔함과 뻐근함이 있을 수 있으나,필러 자체 내에 마취 성분이 포함되어 있어 통증에 관해서는 크게 걱정하지 않으셔도 됩니다.

상대적으로 낮은 콧대와 코끝만 보완하더라도 콧등이 매끄러워져 부드러운 인상을 만드는 데에 도움이 됩니다.

  1. 1.시술 후 시술 부위에 자극을 피해 주세요.

    2.시술 2시간 후 세안 및 화장 가능 하세요 .

    3.시술 후 붓기 또는 멍이 발생할 수 있으나 자연스럽게 없어지니 너무 걱정 마세요.

    4.시술 부위에 재생테이프를 붙일 경우 색소침착 예방을 위해 2~3일 정도 붙여주세요.

    5.시술 후 시술 부위의 붉어짐. 붓는 증상, 피부 색상 변화 등이 생기실 경우 바로 내원 및 연락 부탁드립니다.

프로모션

쥬비덤 필러 (애교제외) 1cc


6,500,000 đ  (13,000,000 đ)

연관 시술 추천 코 필러

Botox Thon Gọn Hàm

Tác động thon gọn góc hàm, sắc nét gương mặt V.line

1,200,000 đ ~
Filler Mặt

Làm đầy hốc mắt, hõm má, hõm thái dương,... giúp gương mặt tươi trẻ

2,000,000 đ ~
Filler Nếp Nhăn Belotero

Làm đầy các rãnh nhăn đuôi mắt, trán, rãnh mũi, mang lại gương mặt trẻ trung

6,500,000 đ ~
Căng Chỉ Mũi

Cải thiện sống mũi thấp, đầu mũi to bè, tái định hình dáng mũi cao thanh thoát

7,900,000 đ ~
Nâng Cơ Shurink 300 Shots

Shurink là công nghệ laser tác động vào lớp cân cơ giúp tăng sinh collagen, tăng đàn hồi, săn chắc và trẻ hoá da

2,800,000 đ ~