Filler Mui KR

Page/Post Excerpt

코 필러

매부리코, 휜코 등
콧대와 코끝을 교정하여 날렵하게만들어주는 시술입니다.
본원 필러 리터치없으며 잔량은 모두 폐기 합니다.

코 필러란?

얼굴의 볼륨과 주름개선이 필요한 부위에 체내 흡수가 용이한 히알루론산 성분의 필러를
주입하여 볼륨 형성과 주름을 개선하는 시술입니다. 그 중에서 코 필러는 콧대와 코끝을 교정하여 날렵하게 만들어주는 시술입니다.

Filler

시술과정


STEP 1

1:1 맞춤 상담


STEP 2

마취연고


STEP 3

시술 부위 디자인


STEP 4

필러 시술

코필러 장점


01

짧은 시술 시간! 20~30분


02

일상생활 바로가능!


03

자연스러운 볼륨감!


04

간편한 시술과 합리적인 비용!

시술추천대상 시술 전 꼭 확인하세요!


01

낮은 콧대가 고민이신 분


02

뭉툭한 코가 고민이신 분


03

매부리코가 고민이신 분


04

휘어진 코가 고민이신 분

코필러 Q&A

얼굴의 볼륨과 주름개선이 필요한 부위에 체내 흡수가 용이한 히알루론산 성분의 필러를
주입하여 볼륨 형성과 주름을 개선하는 시술입니다. 주로 이마/코/볼/팔자/눈 밑, 턱 끝 등에
시술하여 보다 어려보이는 효과를 기대할 수 있습니다.

필러의 경우 개인, 시술 부위, 제품에 따라 유지 기간이 달라지게 되는데 일반적으로 6~12개월 유지됩니다.

시술 시 따끔함과 뻐근함이 있을 수 있으나,필러 자체 내에 마취 성분이 포함되어 있어 통증에 관해서는 크게 걱정하지 않으셔도 됩니다.

상대적으로 낮은 콧대와 코끝만 보완하더라도 콧등이 매끄러워져 부드러운 인상을 만드는 데에 도움이 됩니다.

  1. 1.시술 후 시술 부위에 자극을 피해 주세요.

    2.시술 2시간 후 세안 및 화장 가능 하세요 .

    3.시술 후 붓기 또는 멍이 발생할 수 있으나 자연스럽게 없어지니 너무 걱정 마세요.

    4.시술 부위에 재생테이프를 붙일 경우 색소침착 예방을 위해 2~3일 정도 붙여주세요.

    5.시술 후 시술 부위의 붉어짐. 붓는 증상, 피부 색상 변화 등이 생기실 경우 바로 내원 및 연락 부탁드립니다.

프로모션

Filler Mũi Hàn Quốc E.P.T.Q

(Bs. Việt Nam thực hiện)
Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác. Filler chính hãng, an toàn, hiệu quả thẩm mỹ tối ưu

2,000,000 đ  (3,800,000 đ)
Filler Mũi Juvederm

Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác. Filler chính hãng, an toàn, hiệu quả thẩm mỹ tối ưu

6,500,000 đ  (9,500,000 đ)

연관 시술 추천 코 필러

Botox Thon Gọn Hàm

Tác động thon gọn góc hàm, sắc nét gương mặt V.line

1,200,000 đ ~
Filler Mặt

Làm đầy hốc mắt, hõm má, hõm thái dương,... giúp gương mặt tươi trẻ

2,000,000 đ ~
Filler Nếp Nhăn Belotero

Làm đầy các rãnh nhăn đuôi mắt, trán, rãnh mũi, mang lại gương mặt trẻ trung

6,500,000 đ ~
Căng Chỉ Mũi

Cải thiện sống mũi thấp, đầu mũi to bè, tái định hình dáng mũi cao thanh thoát

7,900,000 đ ~
Nâng Cơ Shurink 300 Shots

Shurink là công nghệ laser tác động vào lớp cân cơ giúp tăng sinh collagen, tăng đàn hồi, săn chắc và trẻ hoá da

2,800,000 đ ~