Filler mat KR

얼굴 필러

원하는 얼굴 부위에 볼륨 및 , 자연스럽고 생기있는 볼륨을 만들어주는 시술입니다.

본원 필러 리터치없으며 잔량은 모두 폐기 합니다.

얼굴 필러란?

얼굴의 볼륨과 주름개선이 필요한 부위에 체내 흡수가 용이한 히알루론산 성분의 필러를
주입하여 볼륨 형성과 주름을 개선하는 시술입니다. 주로 이마/코/볼/팔자/눈 밑, 턱 끝 등에
시술하여 보다 어려보이는 효과를 기대할 수 있습니다.

Filler Mặt

시술과정 얼굴필러


STEP 1

1:1 맞춤 상담


STEP 2

마취연고


STEP 3

디자인


STEP 4

시술진행

얼굴필러 장점


01

짧은 시술 시간! 10분(1cc 기준)


02

간편한 주사시술


03

일상생활 바로가능


04

자연스러운 볼륨효과!

시술추천대상 시술 전 꼭 확인하세요!


01

얼굴 부위에 볼륨이 없어 고민인 분


02

밋밋한 얼굴을 입체적으로 바꾸고 싶은 분


03

처지거나 주름진 곳을 개선하고 싶은 분


04

밋밋한 턱이 고민인 분

얼굴필러 Q&A

얼굴의 볼륨과 주름개선이 필요한 부위에 체내 흡수가 용이한 히알루론산 성분의 필러를
주입하여 볼륨 형성과 주름을 개선하는 시술입니다. 주로 이마/코/볼/팔자/눈 밑, 턱 끝 등에
시술하여 보다 어려보이는 효과를 기대할 수 있습니다.

필러 시술 후 일시적으로 뭉쳐있는 부위에 마사지를 통해 디자인을 재교정하는 과정입니다.필러가 피부에 안정적으로 자리를 잡으면 몰딩이 어려워지기 때문에 보통 2주 이내에 권장드립니다.

마취크림을 도포 후 진행하며, 필러 내 마취제가 포함되어 있어서 크게 아프지 않습니다.

필러의 경우 개인, 시술 부위, 제품에 따라 유지 기간이 달라지게 되는데 일반적으로 6~12개월 유지됩니다.

사람의 체질에 따라 히알루론산이 분해/흡수되는 속도가 다르며, 제품에 따라서도 다소 차이가 있습니다.본인에게 맞는 필러를 찾는 것이 가장 좋습니다.

프로모션

한국산 필러 E.P.T.Q 1cc

본원 필러 리터치없으며 잔량은 모두 폐기 합니다.

3,000,000 đ  (4,000,000 đ)

벨로테로 (주름,눈밑)

본원 필러 리터치없으며 잔량은 모두 폐기 합니다.

주름 1cc : 9,000,000 đ  (13,000,000 đ)


눈밑1cc : 6,500,000 đ  (13,000,000 đ)

레스틸렌 입술필러 1cc

본원 필러 리터치없으며 잔량은 모두 폐기 합니다.

7,000,000 đ  (13,000,000 đ)

미국산 쥬비덤 필러 1cc (애교제외)

본원 필러 리터치없으며 잔량은 모두 폐기 합니다.

6,500,000 đ  (13,000,000 đ)

연관 시술 추천 얼굴 필러

Botox Thon Gọn Hàm

Tác động thon gọn góc hàm, sắc nét gương mặt V.line

1,200,000 đ ~
Filler Mũi

Cải thiện mũi thấp, gồ, tái định hình dáng mũi cao tự nhiên, không cần phẫu thuật

2,000,000 đ ~
Filler Nếp Nhăn Belotero

Làm đầy các rãnh nhăn đuôi mắt, trán, rãnh mũi, mang lại gương mặt trẻ trung

6,500,000 đ ~
Căng Chỉ Mũi

Cải thiện sống mũi thấp, đầu mũi to bè, tái định hình dáng mũi cao thanh thoát

7,900,000 đ ~
Nâng Cơ Shurink 300 Shots

Shurink là công nghệ laser tác động vào lớp cân cơ giúp tăng sinh collagen, tăng đàn hồi, săn chắc và trẻ hoá da

2,800,000 đ ~