Elementor #23496

실리프팅 비수술적인 요법으로 얼굴 부위 처짐 완화

실리프팅이란?

실 리프팅은 피부 피하층에 시간이 지나면 체내에 흡수되는 특수한 실을 주입하여 피부를 끌어당기는 리프팅 시술로 국소 마취 후 약 30분 정도의 시술시간으로 주름제거와 피부탄력 개선 효과를 볼 수 있는 비수술적 방법입니다.

Căng Chỉ

시술과정 실리프팅

STEP 01

1:1 맞춤 상담

STEP 02

세안

STEP 03

국마취

STEP 04

리프팅 시술

실리프팅의 장점


01

즉각적인 리프팅 효과


02

피부 전반적인 탄력 개선 효과


03

비수술이라  부담감이 적은 리프팅 시술


04

일상생활 복귀가 빠름

시술추천대상 시술 전 꼭 확인하세요!


01

비수술적인 요법으로 주름고민을 해결하고 싶은 분


02

처진 페이스라인이 인상을 바꿔 고민인 분


03

노화로 인해 피부 탄력이 없어지신 분


04

주름으로 인해 노안으로 보이시는 분


05

처진 볼살, 턱살이 고민이신 분

실리프팅 Q&A

리프팅 시술 후 2~3시간 후 화장, 세안 모두 가능하십니다. 단, 듀오덤은 가급적 1~2일 정도 부착해 주시는 것이 빠른 바늘자국 회복에 도움이 됩니다.

개인차가 있으므로 내원하여 상담을 권장합니다.

리프팅은 피부층에 정교하게 실을 삽입하는 시술로 피부 상태에 따라 멍이나 붓기가 생길 수 있습니다.
멍이나 붓기는 1~2주 정도면 가라앉습니다.

Khuyến Mãi Chưa Bao Gồm VAT

Chỉ Molding Thế Hệ Thứ 4

Chỉ molding thế hệ thứ 4 phiên bản nâng cấp

Cấp độ 1: 10,000,000 đ  (21,000,000 đ)
Cấp độ 2: 13,800,000 đ  (36,000,000 đ)
Chỉ Epiticon Nếp Nhăn Rãnh Cười

Dual core type multi-lifting

Cấp độ 1: 8,500,000 đ  (13,600,000 đ)
Cấp độ 2: 11,000,000 đ  (24,000,000 đ)
Chỉ Làm Đầy Vùng Hõm

Nếp nhăn rãnh cười, dưới mắt, má cổ...

Cấp độ 1: 9,000,000 đ  (14,400,000 đ)
Cấp độ 2: 12,200,000 đ  (36,000,000 đ)

Dịch Vụ Liên Quan Căng Chỉ

Nâng Cơ Shurink 300 Shots

Shurink là công nghệ laser tác động vào lớp cân cơ giúp tăng sinh collagen, tăng đàn hồi, săn chắc và trẻ hoá da

2,800,000 đ ~
Botox Thon Gọn Hàm

Tác động thon gọn góc hàm, sắc nét gương mặt V.line

1,200,000 đ ~
Filler Mặt

Làm đầy hốc mắt, hõm má, hõm thái dương,... giúp gương mặt tươi trẻ

2,000,000 đ ~
Filler Nếp Nhăn Belotero

Làm đầy các rãnh nhăn đuôi mắt, trán, rãnh mũi, mang lại gương mặt trẻ trung

6,500,000 đ ~