Elementor #23478

슈링크 리프팅 업그레이드되어 더 강력한 리프팅 / 속도는 빨라지고 통증은 감소

슈링크 리프팅이란?

슈링크는 고강도 집속 초음파 HIFU를 이용한 리프팅 장비로,
피부 표면의 손상 거의 없이 근막(SMAS) 층에 에너지를 집속 시켜
콜라겐을 재생하고 늘어진 조직을 수축하여 전체적인 탄력 개선이 가능한 리프팅입니다.

슈링크 턱 라인, 볼, 광대뿐 아니라 굴곡진 면이나 눈가 등
세밀한 부분까지 에너지를 전달해 꼼꼼한 리프팅이 가능한 것이 장점이며 강한 초음파 모드로 더욱 더 세밀하게 초음파 에너지를 전달합니다.


2.5배 빨라진 레이저 조사 속도로 시술 시간을 단축해 적은 통증으로 편안하게 시술받을 수 있습니다.

Shurink

시술과정 슈링크 리프팅

STEP 01

세안

STEP 02

겔도포

STEP 03

레이저

STEP 04

모델링팩팩

슈링크 리프팅 장점


01

400여개 열 응고점으로 강력한 에너지 투입


02

강한 초음파 모드로 피부 상태와 부위에 따라 선택 가능


03

굴곡진 작은 부위까지 섬세한 리프팅


04

양방형 조사방식으로 속도는 빨라지고 통증은 DOWN, 피부탄력 UP!

슈링크 유니버스 리프팅 장점


01

강력한 에너지 투입


02

2가지 강한 초음파 모드로 피부 상태와 부위에 따라 선택 가능


03

굴곡진 작은 부위까지 섬세한 리프팅


04

양방형 조사방식으로 속도는 빨라지고 통증은 DOWN, 피부탄력 UP!

슈링크 리프팅 Q&A

슈링크는 초음파를 이용한 리프팅 장비로, 피부 표면의 손상 거의 없이 근막(SMAS) 층에 에너지를 집속시켜
늘어진 조직을 수축하여 리프팅 효과를 기대할 수 있습니다.
턱 라인/볼/광대 라인 등의 처짐 개선이나, 전체적인 탄력 개선을 원할 때 진행할 수 있는 시술입니다.

고객님의 피부 상태와 관리 방법에 따라 효과 및 시술주기의 차이가 있지만  3~4주 주기로 3회이상 시술을 권해드리며,  2-4주 간격으로 주기적 시술 받으시면 효과가 극대화 될 수 있습니다.

개개인마다 상이할 수 있으나 보통 시술 후 2~3주 뒤 부터 서서히 효과가 나타나기 시작하여 약 3~6개월까지도 효과가 지속될 수 있습니다.

Khuyến Mãi Chưa Bao Gồm VAT

Shurink 300 Shots

(Bác sĩ Việt Nam thực hiện)

Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác. Shurink là công nghệ sóng siêu âm hiện đại tác động sâu vào lớp cân cơ giúp tăng sinh collagen, tăng đàn hồi, săn chắc và trẻ hoá da

2,800,000 đ  (6,500,000 đ)
Shurink 100 Shots

(Bác sĩ Việt Nam thực hiện)

Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác. Shurink là công nghệ sóng siêu âm hiện đại tác động sâu vào lớp cân cơ giúp tăng sinh collagen, tăng đàn hồi, săn chắc và trẻ hoá da

1,800,000 đ 
Shurink Full Face 500 Shots

(Bác sĩ Việt Nam thực hiện)

Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác. Shurink là công nghệ sóng siêu âm hiện đại tác động sâu vào lớp cân cơ giúp tăng sinh collagen, tăng đàn hồi, săn chắc và trẻ hoá da

7,200,000 đ 

Dịch Vụ Liên Quan Shurink

Botox Thon Gọn Hàm

Tác động thon gọn góc hàm, sắc nét gương mặt V.line

1,200,000 đ ~
Filler Mặt

Botox xóa nhăn các bộ phận đuôi mắt, cau mày, trán, cằm, cánh mũi, sống mũi, xóa bỏ các nếp nhăn tuổi tác

2,000,000 đ ~
Dermotoxin

Xoá bỏ các nếp nhăn liti, đẩy lùi lão hoá, tăng đàn hồi và giúp bề mặt da săn chắc hơn

4,000,000 đ ~

Căng Chỉ

Là phương pháp thẩm mỹ không phẫu thuật giúp trẻ hoá và kiến tạo đường nét gương mặt sắc sảo hơn

7,900,000 đ ~