Elementor #23461

듀엣 RF 써마지 맞춤 안티에이징

듀엣 RF 써마지란?

진피층과 지방층 사이의 섬유벽에 열을 전달하여 피부리프팅, 타이트닝, 눈가, 입가, 목 등 피부노화부위의 주름개선에 효과적인 리프팅 시술입니다.

duet rf thermage

시술과정

STEP 01

1:1 맞춤 상담

STEP 02

시술진행

Ưu Điểm 듀엣 RF 써마지 장점


01

통증없는 리프팅


02

일상생활 바로가능!


03

슬림한 페이스라인!


04

짧은 시술시간

시술추천대상 시술 전 꼭 확인하세요!

01

이중턱이 고민이신 분

02

갸름하고 작은 얼굴을 원하시는 분

03

탄력을 잃은 피부가 고민이신 분

04

엷고 깊은 주름이 인상을 바꿔 고민이신 분

듀엣 RF 써마지Q&A

듀엣 RF 써마지는 고주파를 이용하여 진피층 콜라겐을 생성하고, 외과적 수술이나 주사없이 비침습적으로 콜라겐 재생을 통해 잔주름 및 모공의 탄력을 개선 시키는 리프팅 레이저 입니다. 통증이 없고 일상생활이 바로 가능한 장점이 있습니다 .

이마 포함 얼굴 전체 시술이 가능하며 눈가, 눈밑,  시술도 가능합니다. (이중턱, 목 부위 시술 가능)

기존 리프팅 시술과 달리 별도의 마취를 진행하지 않으며 그만큼 통증을 감소시킨 시술입니다. 통증이 많이 걱정이신 분들도 상대적으로 안심하시고 시술 받으실 수 있습니다.

이마제외하고 턱라인까지 진행하실때엔 300샷 시술을 권장드리며, 이마를 포함한 얼굴 전체, 목까지 시술진행시 평균적으로 600샷 시술을 권장드리고 있습니다. 

고객님의 얼굴형과 피부 탄력정도에 맞춰 샷수분배 또는 원하시는 부위에 보다 집중 시술 등이 가능하오니 내원 후 더 자세한 권장샷수 상담받아보시는 것을 권장드립니다.

Khuyến Mãi Chưa Bao Gồm VAT

Duet RF Thermage 300 Shots

(Performed by Vietnamese Doctors)

2,800,000 VND (6,500,000 VND)~ 110 USD

Dịch Vụ Liên Quan Duet RF Thermage

Dermotoxin​

Eliminates lithium wrinkles, repels aging, increases elasticity and makes the skin surface firmer

4,000,000 VND ~ 157 USD
Căng Chỉ​

Là phương pháp thẩm mỹ không phẫu thuật giúp trẻ hoá và kiến tạo đường nét gương mặt sắc sảo hơn

7,900,000 đ ~
Shurink

Using ultrasound waves to lift, increase elasticity and rejuvenate your skin

2,800,000 VND ~ 110 USD