Elementor #23189

디아지 RF 레이저 RF고주파니들, 콜라겐재생, 모공축소, 피지감소

디아지 RF 레이저란?

디아지 RF 레이저란?  마이크로 미세침을 진피층으로 침투시켜 충분한 양의 고주파 에너지를 전달하는 원리로 표피 쪽에 손상을 주지 않고 진피 깊숙히 전달하여 콜라겐과 엘라스틴 섬유소의 재생을 유도시켜 모공축소, 여드름 흉터 및 잔주름 개선 , 피부 탄력에 효과가 있습니다.

Deage RF Needle

시술과정

STEP 01

세안

STEP 02

마취연고

STEP 03

레이저시술

STEP 04

LDM 진정재생관리

STEP 05

모델링팩

디아지 RF 레이저 장점


01

짧은 시술시간 20~30분 이내


02

피부 속 콜라겐섬유 재생촉진!


03

다른 레이저에 비해 통증이 적고 빠른 회복!


04

모공축소,주름감소,탄력강화,여드름 흉터까지 완벽케어!

시술 추천대상 시술 전 꼭 확인하세요!


01

넓은 모공, 탄력없는 피부가 고민이신 분


02

여드름 흉터케어를 받고 싶으신 분


03

피부탄력, 피부결 개선을 원하시는 분


04

칙칙한 피부를 개선하고 싶으신 분

디아지 RF 레이저 Q&A

디아지 RF 레이저는  피부 표면의 손상을 최소화하면서 진피층 내에 미세한 바늘로 고주파 에너지를 직접적으로 가하기 때문에 각질 탈락이 없거나 적습니다.
또한 붉은기가 반나절 정도 지나면 사라지기 때문에 홍조가 심하여 프락셀 시술을 꺼려하셨던 분들도 쉽게 받을 수 있는 장점이 있습니다.

피부 상태에 따라서 3~4주 간격으로 3회 시술을 추천드립니다.

프로모션

Dịch Vụ Liên Quan Deage RF Needle

Deage RF Needle + LDM (TIP)

Thúc đẩy tái tạo Collagen, Elastin, thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện sẹo mụn, nếp nhăn liti


5,500,000 đ  (12,000,000 đ)
Điều trị lỗ chân lông, sẹo, tái tạo da, nếp nhăn li ti

(Bao gồm đầu típ riêng)

Lhaqua peel + Deagae RF + LDM 3 lần


20,700,000 đ  (14,000,000 đ)
Laser Fraxel

Tái tạo tế bào, cải thiện sẹo mụn, thu nhỏ lỗ chân lông,giúp da săn chắc, đàn hồi

Tiêm căng bóng, tái tạo da

Rejuran + LDM/ Chanel + LDM/ Exosome + LSM

CryO

Tái tạo và làm dịu da, xoa dịu các làn da sau trị liệu hoặc bị tổn thương