Elementor #23176

네오빔 레이저 피지샘 파괴로 여드름 근본 원인 타파!

네오빔 레이저란?

강력한 장파장 레이저로 여드름의 주된 원인인 피지선에 직접 작용하여 피지 분비를 조절하여 여드름 개선에 효과적인 시술이며, 진피층을 자극하여 콜라겐을 생성해 탄력 개선에도 효과가 있는 레이저 시술입니다.

Neobeam-Laser

시술과정

STEP 01

세안

STEP 02

네오빔 레이저 시술

STEP 03

압출

STEP 04

Cryo 진정재생 관리

STEP 05

 LED

STEP 06

모델링팩

네오빔 레이저의 장점


01

피지선 파괴로 여드름 재발방지


02

피부손상 최소화


03

일상생활 바로 가능!


04

근본적 여드름 치료!

시술추천대상 시술 전 꼭 확인하세요!


01

과도한 피지분비&피부트러블이 고민이신 분


02

모공,블랙헤드가 고민이신 분


03

모공각화증(닭살피부)가 고민이신 분


04

피부탄력, 피부결 개선을 원하시는 분

네오빔 레이저 Q&A

 네오빔은 여드름 레이저 기기로 1450mm 파장의 강력한 장파장레이저로 그 파장이 작용하는 깊이가 여드름의 원인이 되는 피지샘의 위치 (400~500mm)와 일치하여 여드름의 직접적 원인인 피지샘(피지선)을 파괴하여 과다한 피지를 억제시켜 여드름 치료 + 여드름 예방을 해 여드름의 근원적인 치료에 도움이 됩니다. 또한 표피를 보호할 수 있는 냉각 시스템(DD)으로 피부를 보호한 후 표피의 변화를 주지 않고 레이저를 조사해 통증이 거의 없이 안전하게 여드름을 치료하는 레이저입니다.

여드름의 양상에 따라 다르나 일반적으로 일주일 간격으로 3회 ~ 5회를 추천드립니다.

네, 네오빔 레이저 시술과 병행하셔도 무관합니다.

프로모션

Neobeam Laser Mặt

Giảm tuyến dầu nhờn trên da, điều trị mụn, sẹo, thu nhỏ lỗ chân lông, giúp da láng mịn 

2,100,000 đ 
Neobeam Laser Nửa Lưng

Giảm tuyến dầu nhờn trên da, điều trị mụn, sẹo, thu nhỏ lỗ chân lông, giúp da láng mịn 

3,500,000 đ 
Neobeam Laser Toàn Lưng

Giảm tuyến dầu nhờn trên da, điều trị mụn, sẹo, thu nhỏ lỗ chân lông, giúp da láng mịn 

5,000,000 đ 

Dịch Vụ Liên Quan Neobeam Laser

Laser Fraxel

Tái tạo tế bào, cải thiện sẹo mụn, thu nhỏ lỗ chân lông,giúp da săn chắc, đàn hồi

3,100,000 đ ~
Tiêm căng bóng, tái tạo da

Rejuran + LDM/ Chanel + LDM/ Exosome + LSM

6,000,000 đ ~
CryO

Tái tạo và làm dịu da, xoa dịu các làn da sau trị liệu hoặc bị tổn thương

900,000 đ ~