Elementor #23166

걸그룹주사 고농도레시피 지방감소 효과 업그레이드

걸그룹주사란?

걸그룹 주사란 (Body 지방 용해 주사)는 부종, 지방 수분의 개선, 오랜 기간 축적된 지방 연소 촉진과 더불어  신진대사를 촉진하여 피부결 개선에도  효과가 있는 부작용 없는 안전한 주사시술 입니다.

Tiêm Tan Mỡ Body

시술과정 걸그룹주사

STEP 01

1:1 맞춤 상담

STEP 02

디자인

STEP 03

국소마취

STEP 04

시술진행

걸그룹주사 장점


01

짧은 시술시간 확실한 효과!


02

탄력있는 피부 만들기!


03

팔뚝,허벅지,러브핸들 유형별 맞춤 지방파괴


04

지방과 셀룰라이트 감소효과!

시술추천대상 시술 전 꼭 확인하세요!


01

군살때문에 고민이신 분


02

슬림한 라인을 원하시는 분


03

절대 빠지지않는 특정부위가 고민이신 분


04

팔뚝!허벅지!러브핸들!이 고민이신 분

걸그룹주사 Q&A

아우라클리닉의 걸그룹 주사는 지방세포 분해에 초점을 둔 주사로,
다이어트를 해도 안 빠지는 팔뚝, 러브핸들, 허벅지 부위의 지방분해 촉진 효과를 도와줄 수 있는 주사 시술입니다.
고객님께서 고민하시는 부위에 따라 용량을 결정하고 1주일 간격으로 3회 이상 시술 시, 감소 효과를 느끼실 수 있으며
식이요법과 운동을 병행하시면 분해된 지방세포 배출이 원활해지면서 보다 큰 효과를 보실 수 있습니다.

고객님께서 고민하는 지방이 많은 부위는 어디든 가능합니다.

시술 후 일반적으로 1~2주 후 부터 서서히 감량이 일어나게 되며 식이요법이나 운동 병행시 주사부위의 다이어트 효과가 높아집니다.

고객님 지방량에 따라 횟수는 달라질 수 있으나, 보통 1주 간격으로 3~5회정도 시술 하셔야 좋습니다.

프로모션

Thon Gọn Bắp Tay 40cc

Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác. Thành phần tuyệt đối an toàn và mang lại hiệu quả giảm mỡ tối ưu, kiểm chứng trên hàng triệu khách hàng

800,000 đ  (2,000,000 đ)
Tan Mỡ Girl Group

Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác. Là phiên bản mới nhất hiện nay với các thành phần được lựa chọn và kiểm nghiệm khắt khe, mang lại hiệu quả giảm mỡ tối ưu

1,000,000 đ  (3,600,000 đ)

Dịch Vụ Liên Quan Tiêm Tan Mỡ Body

Ulfit Body 600 Shots

Phương pháp thẩm mỹ giúp nâng cơ, giảm mỡ, tăng độ đàn hồi da, tạo đường nét thon gọn cho cơ thể

3,500,000 đ ~
Botox Body 100 Unit

Botox thon gọn cơ vai, bắp chân, bắp đùi, bắp tay, giúp bạn sỡ hữu cơ thể thon gọn tự tin.

1,900,000 đ ~