cynergy mpx kr

Điều trị tình trạng đỏ mặt, giãn mao mạch, sẹo thâm đỏ

시너지 MPX 혈관레이저 안면홍조, 모세혈관확장, 붉은흉터

혈관에 반응하는 홍조개선 레이저

여드름 흉터가 남은 붉은 피부 개선

시너지 MPX 란?

시너지 MPX​는 미국 FDA와 KFDA의 승인을 받은 안전한 시술로 두 가지 파장을 이용하여 주변 정상조직의 손상 없이 혈관 병변만을 선택적으로 치료하고 새로운 젊은 혈관을 생성시켜 홍조를 치료해 주는 레이저로 붉은 얼굴(안면홍조), 실핏줄 등 확장된 노화 혈관을 수축시키거나 제거함으로써 새로운 젊은 혈관을 생성시켜 안면홍조 및 모세혈관 확장증의 원인을 가장 근본적으로 치료해 주는 이상적인 혈관치료 시술입니다.

Laser-trị-đỏ-da-[Cynergy-MPX]

시술과정


STEP 1

세안


STEP 2

레이저 시술


STEP 3

머미팩


STEP 4

썬크림 & BB 마무리

시너지 MPX 장점


01

짧은 시술시간 20~30분 이내


02

흉터치료, 모공축소 복합적인 효과!


03

일상생활 바로 가능!


04

노화혈관 완벽제거 안면홍조 개선!

시술추천대상 시술 전 꼭 확인하세요!


01

온도변화에 민감한 홍조피부가 고민인 분


02

여드름 흉터로 피부가 고민인 분


03

모공수축, 피부결 개선을 원하시는 분


04

울긋불긋 실핏줄이 보이시는 분

시너지 MPX Q&A

혈관을 타격하는 방식으로 1회만으로 효과가 있는 분들도 있으나, 혈관은 재생성이 잘되는 기관으로 재발이 쉽습니다.
가는 실핏줄의 경우는, 한번만으로도 만족하는 고객님들도 많습니다

혈관을 타격하는 레이저로, 일시적으로 멍이나 붓기가 발생할 수 있습니다.

2~3주부터 효과를 느끼실 수 있으나 4주 간격으로 3회 이상 시술을 권유합니다.
단, 생활 습관에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

1.시술 후 1~3일 동안 얼굴 붉어짐, 간지러움, 좁쌀 여드름이 있을 수 있습니다. 열 에너지에 의한 정상적인 반응이니 발생 부위에 본원에서 드린 연고를 얇게 바르시길 권장 드립니다.

2.시술 후 보습크림을 자주 발라주며, 외출 시에는 자외선 차단제를 발라줍니다.

3.얇은 피부에 혈관이 표피에 위치하는 경우 작은 멍이 치료부위에 발생할 수 있습니다. 1~2주 내에 회복되시니 너무 걱정하지 않으셔도 됩니다.

4.시술 후 피부색 변화, 딱지 발생 시 본원으로 연락 부탁드립니다.

5.시술 2시간 후 세안 및 화장 가능합니다.

프로모션

Laser trị đỏ da [Cynergy MPX]

Cải thiện vùng da bị đỏ trên khuôn mặt, điều trị tình trạng giãn mao mạch, sẹo thâm đỏ

4,200,000 đ

연관 시술 추천 시너지 MPX

LDM Tái Tạo Da

Cấp ẩm chuyên sâu, chăm sóc tái tại da, giúp da căng bóng

500,000 đ ~
Tiêm căng bóng, tái tạo da

Rejuran + LDM/ Chanel + LDM/ Exosome + LSM

6,000,000 đ ~
CryO

Tái tạo và làm dịu da, xoa dịu các làn da sau trị liệu hoặc bị tổn thương

900,000 đ ~