Botox body KR

Page/Post Excerpt

바디 보톡스

승모근/ 종아리/ 허벅지/ 팔

바디 보톡스란?

바디 보톡스는 근육의 활동을 크게 줄이는 시술로, 어깨근육, 팔뚝, 허벅지, 종아리 등 원하는 부위에 시술하여 근육 크기를 줄이는데 도움을 줘 수술 없이 몸의 윤곽 개선에 도움이된다.

BOTOX BODY

시술과정


STEP 1

1:1 개인 상담


STEP 2

아이스 마취


STEP 3

정품 정량 확인


STEP 4

시술 진행

바디 보톡스의 장점


01

시술시간 약 5~10분! 간단한 주사시술


02

빠른 일상 복귀로 부담없는 시술


03

원하는 부위 몸매 개선!


04

특정근육을 위축하여 슬림하게!

시술추천대상 시술 전 꼭 확인하세요!


01

두꺼운 종아리가 고민이신 분


02

결혼을 앞두고 솟아오른 승모근이 고민이신 분


03

여리여리한 팔 라인을 원하시는 분


04

매끈한 바디라인을 원하시는 분

자주 묻는 질문

보톡스는 근육을 이완시키고 일시적으로 근육의 크기를 줄여주며 주름개선, 근육 수축등의 효과를 주는 시술이다.

바디 보톡스 시술은 일정 기간 동안 근육 위축을 유도하여 특정 부위의 과도하게 발달한 근육을 보다 매끄러운 라인으로 만드는 시술로 솟아 오른 어깨(승모근), 종아리의 알(장딴지근), 팔의 알통(삼각근/삼두근)의 축소로 바디라인을 보다 예쁘게 다듬어줍니다.

가벼운 운동의 경우 시술 후 바로 가능하지만, 2-3주 정도 뻐근함,불편감이 동반될수있으니 근육에 무리가 될수있는 과격한 운동은 최소 1-2주 정도 후부터 권해드립니다.

시술 후 2~3일간 무리한 음주 및 흡연은 피해주시는게 좋습니다.

 1. 1. 시술 후 시술 부위에 자극을 피해 주세요. 시술 2시간 후 세안 및 화장 가능합니다.

  2. 시술 후 올록 볼록한 붓기, 붉음증 등은 1시간 후에 자연 회복 되니 염려하지 마세요 .

  3.1~2주간은 가벼운 운동을 제외한 무리한 근력 운동은 자제해 주세요. ( 바디보톡스 )

  4. 시술 후 바늘 자국 멍이 생길 수 있습니다. 1~2주 내에 회복되고 화장으로 커버 가능한 정도이니 너무 걱정 마세요.

  5. 리터치 가능 기간은 2주로, 1~2주 경과 지켜보신 후 2주내로 리터치 예약 부탁드립니다.
  (주름보톡스)

  ** 이마 보톡스 시술 후 갈매기 눈썹 현상은 부작용이 아니니 너무 걱정하지 말고 내원해 주시면 바로 교정 가능하시니 내원 부탁드립니다.

  6.턱보톡스 시술 후 근육의 회복을 늦추기 위해서 딱딱하고 질긴 음식의 섭취를 자제해 주세요.

  7. 턱보톡스 시술은 리터치가 포함되어 있지 않은 정량 시술로, 개인의 근육량에 따라 완전 소멸되지 않으실 경우 1달 뒤 추가 시술을 권장 드립니다.

프로모션

Body Hàn Quốc 100units

Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác. Chất tiêm chính hãng, đủ lượng, trực tiếp chia nhỏ thuốc!

3,000,000 đ  (6,000,000 đ)
Body Hàn Quốc 200units

Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác. Chất tiêm chính hãng, đủ lượng, trực tiếp chia nhỏ thuốc!

4,500,000 đ  (9,000,000 đ)
Body Hàn Quốc 300units

Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác. Chất tiêm chính hãng, đủ lượng, trực tiếp chia nhỏ thuốc!

5,500,000 đ  (11,000,000 đ)

연관 시술 추천 바디보톡스

Tan mỡ body RED

Loại bỏ an toàn ngấn mỡ, thừa cân, giúp vóc dáng cơ thể thon gọn, quyến rũ. Trị da sần vỏ cam bằng cách thúc đẩy hoạt động trao đổi chất.

2,000,000 đ ~
Tan mỡ Girl Group

Tác động loại bỏ mỡ thừa lâu năm, an toàn với cơ thể, kiến tạo vóc dáng mảnh mai, hoàn hảo.

1,000,000 đ ~
Ulfit Body

Sử dụng sóng siêu âm tác động vào lớp mỡ dưới da giúp cơ thể săn chắc, thon gọn.

5,400,000 đ ~