aladin peel KR

알라딘필

색소침착,트러블,모공,각질 등 복합성 문제피부 추천

알라딘필이란?

알라딘필은 천연성분의 미네랄이 풍부한 약초 가루를 이용하여 미세 침이 진피층까지 침투하는 원리로 각질을 제거하고 진피층부터 피부세포를 재생시키는데 효과적으로여드름 흉터, 모공수축, 색소침착 등을 완화시키고 피부 결 개선에도 도움이 되는 필링입니다.

Aladin Peel

시술과정


STEP 1

세안


STEP 2

압출


STEP 3

알라딘필 시술


STEP 4

머미팩


STEP 5

재생크림

알라딘필 장점


01

여드름흉터, 색소 개선


02

닭살피부(모공각화증) 개선


03

일상생활 바로 가능


04

맑고 탄력있는 피부 완성!

시술추천대상 시술 전 꼭 확인하세요!


01

미백 화이트닝, 색소침착으로 고민이신 분


02

피부트러블, 여드름 자국 치료가 필요하신 분


03

모공축소를 원하시는 분


04

모공각화증 (닭살피부)가 고민이신분

알라딘필 Q&A Về Aladin peel

알라딘필은 화학성분이 배제되어 있는 천연성분의 미네랄이 풍부한 약초 가루를 이용한 필링입니다.
미세 침이 진피 상피층까지 침투해 36~48시간 동안 피부 세포를 지속적으로 자극하여,
죽은 각질은 탈락시키고 표피 아래 살아있는 각질 세포의 신진대사를 활성화시켜줍니다.
여드름흉터, 모공수축, 색소침착 등을 완화시키고 피부결을 개선해 맑고 탄력있는 피부를 기대할 수 있습니다.^^

알라딘필은 시술 후 3~5일 뒤부터 각질탈락이 활발하기 때문에 불편을 가져올 수 있습니다.
시술 후 보습 및 재생관리에 신경써주세요.

알라딘필은 비교적 강한 필링 시술로 다른 레이저 시술과는 동시 진행은 어렵습니다.
보통 알라딘필 시술후 2~3주부터 다른 레이저시술이 가능합니다.

알라딘필 이후에 각질 발생이 없는 케이스는 각질층이 두터워 미세침(스피큘)의 침투가 용이하지 않거나 피부재생이 원활하지 않아 더디게 탈각이 되는 등 다양한 원인이 있을 수 있습니다.
2주정도 후에도 탈각이 되지 않았다면 다음 시술 전 상담을 통해 추후 시술방법에 대한 설정을 다시 도와드리도록 하겠습니다.

알라딘필은 피부 자극이 높은 박피시술로 트러블 및 흉터, 색소에 따라 권장횟수가 상이합니다.
1회 진행만으로도 효과를 느낄 수 있고, 오랜 효과 지속을 위해 2~3주 간격으로 3회 이상 진행을 권장드립니다.
참고로 시술 후 3~5일 뒤부터 각질 탈락이 활발하기 때문에 일상생활에 불편을 가져올 수 있기 때문에 중요한 일정 전에는 가급적 진행을 피해주시는 것을 권장드립니다.
시술 진행 후에는 보습관리에 더욱 신경써주시면 진정 및 회복에 더욱 효과적입니다.

프로모션

Aladin Peel

Mờ thâm mụn,  tái sinh làn da tươi trẻ, hồng hào, láng mịn

2,700,000 đ
Gói Mụn 6 Tuần

(Bao gồm thuốc)

 1. Lhaqua Peel - lấy mụn - PDT - tiêm mụn
 2. Lhaqua Peel - lấy mụn - Agnes - tiêm mụn - LDM
 3. Laser mao mạch - lấy mụn - Cryo - LDM - tiêm mụn
 4. Icecream peel - lấy mụn - PDT - tiêm mụn
 5. Cryo - LDM - Triple Toning - Tiêm mụn
 6. Lấy mụn - Aladin peel - Tiêm mụn
18,000,000 đ  (34,960,000 đ)
Gói Mụn 8 Tuần

(Bao gồm thuốc)

 1. Lhaqua Peel - lấy mụn - PDT - tiêm mụn
 2. Lhaqua Peel - lấy mụn - Ares - Cryo - tiêm mụn
 3. Laser mao mạch - lấy mụn - LDM - tiêm mụn
 4. Lhaqua Peel - lấy mụn - Tinh chất mụn Cryo - Tiêm mụn
 5. Laser toning - Lấy mụn - PDT - Cryo - Tiêm mụn
 6. Lấy mụn - Ares - Tiêm mụn - LDM
 7. Lhaqua Peel - Laser Toning - Lấy mụn - Cryo - Tiêm mụn
 8. Lấy mụn - Tripple toning - Tiêm mụn
20,000,000 đ  (34,520,000 đ)

연관 시술 추천 알라딘필

Lhaqua Peel

Làm sạch bã nhờn, bụi bẩn, loại bỏ mụn cám, mụn đầu đen, se khít lỗ chân lông

1,000,000 đ ~
Cryo

Cấp ẩm, chăm sóc da, làm dịu da tổn thương, tái tạo da

900,000 đ ~
Ares RF

Phá hủy các tuyến bã nhờn, điều trị mụn trứng cá hiệu quả, ngăn mụn tái phát

200,000 đ ~
Deage RF

Thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện sẹo mụn, nếp nhăn li ti, tạo độ đàn hồi cho da

5,500,000 đ ~