BOTOX THU GỌN HÀM
  • More
  BOTOX XÓA NẾP NHĂN
  • More
  BOTOX BODY
  • More
  DERMOTOXIN
  • More
  EVENT BẠN ĐỒNG HÀNH 1+1 - 100UNIT
  • More
  Chọn hình thức để liên hệ
  Dermotoxin Beautem 1 lần
  Dermotoxin Beautem 1 lần
  TIÊM TRẺ HÓA DA DERMOTOXIN   Dermotoxin là một liệu pháp cải thiện nếp nhăn và khôi phục độ đàn hồi cho da. Phương pháp...
  Dermotoxin Allergan 1 lần
  Dermotoxin Allergan 1 lần
  TIÊM TRẺ HÓA DA DERMOTOXIN   Dermotoxin là một liệu pháp cải thiện nếp nhăn và khôi phục độ đàn hồi cho da. Phương pháp...
  Botox Beautem hạ gò má 1 lần
  Botox Beautem hạ gò má 1 lần
  BOTOX HẠ GÒ MÁ Tiêm Botox là phương pháp làm giảm đáng kể hoạt động của cơ, thông thường chỉ tiêm một lượng vừa đủ...
  Botox Allergan hạ gò má 1 lần
  Botox Allergan hạ gò má 1 lần
  BOTOX HẠ GÒ MÁ Tiêm Botox là phương pháp làm giảm đáng kể hoạt động của cơ, thông thường chỉ tiêm một lượng vừa đủ...
  Botox Beautem trị tăng tiết mồ hôi 50unit
  Botox Beautem trị tăng tiết mồ hôi 50unit
  BOTOX TRỊ TĂNG TUYẾN MỒ HÔI Tiêm Botox là phương pháp làm giảm đáng kể hoạt động của cơ, thông thường chỉ tiêm một lượng...
  Botox Beautem trị tăng tiết mồ hôi 100unit
  Botox Beautem trị tăng tiết mồ hôi 100unit
  BOTOX TRỊ TĂNG TUYẾN MỒ HÔI Tiêm Botox là phương pháp làm giảm đáng kể hoạt động của cơ, thông thường chỉ tiêm một lượng...
  Botox Allergan trị tăng tiết mồ hôi 50unit
  Botox Allergan trị tăng tiết mồ hôi 50unit
  BOTOX TRỊ TĂNG TUYẾN MỒ HÔI Tiêm Botox là phương pháp làm giảm đáng kể hoạt động của cơ, thông thường chỉ tiêm một lượng...
  Botox Allergan trị tăng tiết mồ hôi 100unit
  Botox Allergan trị tăng tiết mồ hôi 100unit
  BOTOX TRỊ TĂNG TUYẾN MỒ HÔI Tiêm Botox là phương pháp làm giảm đáng kể hoạt động của cơ, thông thường chỉ tiêm một lượng...
  Botox Beautem body 100unit
  Botox Beautem body 100unit
  BOTOX BODY Tiêm Botox là phương pháp làm giảm đáng kể hoạt động của cơ, thông thường chỉ tiêm một lượng vừa đủ để ức...
  Botox Beautem body 200unit
  Botox Beautem body 200unit
  BOTOX BODY Tiêm Botox là phương pháp làm giảm đáng kể hoạt động của cơ, thông thường chỉ tiêm một lượng vừa đủ để ức...
  Botox Beautem body 300unit
  Botox Beautem body 300unit
  BOTOX BODY Tiêm Botox là phương pháp làm giảm đáng kể hoạt động của cơ, thông thường chỉ tiêm một lượng vừa đủ để ức...
  Botox Allergan body 100unit
  Botox Allergan body 100unit
  BOTOX BODY Tiêm Botox là phương pháp làm giảm đáng kể hoạt động của cơ, thông thường chỉ tiêm một lượng vừa đủ để ức...
  Botox Allergan body 200unit
  Botox Allergan body 200unit
  BOTOX BODY Tiêm Botox là phương pháp làm giảm đáng kể hoạt động của cơ, thông thường chỉ tiêm một lượng vừa đủ để ức...
  Botox Allergan body 300unit
  Botox Allergan body 300unit
  BOTOX BODY Tiêm Botox là phương pháp làm giảm đáng kể hoạt động của cơ, thông thường chỉ tiêm một lượng vừa đủ để ức...
  Botox Beautem nếp nhăn – 1 bộ phận
  Botox Beautem nếp nhăn – 1 bộ phận
  BOTOX NẾP NHĂN Tiêm Botox là phương pháp làm giảm đáng kể hoạt động của cơ, thông thường chỉ tiêm một lượng vừa đủ để...
  Botox Beautem nếp nhăn – 2 bộ phận
  Botox Beautem nếp nhăn – 2 bộ phận
  BOTOX NẾP NHĂN Tiêm Botox là phương pháp làm giảm đáng kể hoạt động của cơ, thông thường chỉ tiêm một lượng vừa đủ để...
  Botox Beautem nếp nhăn – 3 bộ phận
  Botox Beautem nếp nhăn – 3 bộ phận
  BOTOX NẾP NHĂN Tiêm Botox là phương pháp làm giảm đáng kể hoạt động của cơ, thông thường chỉ tiêm một lượng vừa đủ để...
  Botox Allergan nếp nhăn 1 bộ phận
  Botox Allergan nếp nhăn 1 bộ phận
  BOTOX NẾP NHĂN Tiêm Botox là phương pháp làm giảm đáng kể hoạt động của cơ, thông thường chỉ tiêm một lượng vừa đủ để...
  Botox Allergan nếp nhăn 2 bộ phận
  Botox Allergan nếp nhăn 2 bộ phận
  BOTOX NẾP NHĂN Tiêm Botox là phương pháp làm giảm đáng kể hoạt động của cơ, thông thường chỉ tiêm một lượng vừa đủ để...
  Botox Allergan nếp nhăn 3 bộ phận
  Botox Allergan nếp nhăn 3 bộ phận
  BOTOX NẾP NHĂN Tiêm Botox là phương pháp làm giảm đáng kể hoạt động của cơ, thông thường chỉ tiêm một lượng vừa đủ để...
  Botox Beautem góc hàm – 50unit
  Botox Beautem góc hàm – 50unit
  BOTOX GÓC HÀM Tiêm Botox là phương pháp làm giảm đáng kể hoạt động của cơ, thông thường chỉ tiêm một lượng vừa đủ để...
  Botox Allergan góc hàm – 50unit
  Botox Allergan góc hàm – 50unit
  BOTOX GÓC HÀM Tiêm Botox là phương pháp làm giảm đáng kể hoạt động của cơ, thông thường chỉ tiêm một lượng vừa đủ để...